An effect of different factors on heat transfer process in an agitated vessel

Marta Major-Godlewska

Abstrakt

Heat transfer process depends on many different factors. The type of heating/cooling surface area has an effect on the intensity of the heat transfer process. In the agitated vessel, a jacket or a coil can be used as heating/cooling surface area. When using coil as a heating/cooling surface area, its shape (helical or vertical) and its location in the vessel should be taken into account. The size of the vessel and the type of the agitator and its diameter also have the influence on heat transfer process. Moreover, except for geometrical factors, the fluid type and its physical properties are important in heat transfer process. The aim of the study presented in the paper was to compare intensity of heat transfer process as a function of different factors for the agitated vessel equipped with jacket or coil. This analysis was carried out on the basis of the own experimental results and literature data.

Słowa kluczowe: heat transfer process, agitated vessel, intensity of heat transfer process
References

Stręk F., Mieszanie i mieszalniki, WNT, Warszawa 1981.

Kamieński J., Mieszanie układów wielofazowych, WNT, Warszawa 2004.

Kuncewicz Cz., Mieszanie cieczy wysokolepkich, Podstawy procesowe, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012.

Karcz J., Wpływ geometrii mieszadła turbinowego o łopatkach pochylonych na moc mieszania oraz intensywność wnikania ciepła, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 12, 1, 1991, 47-61.

Karcz J., Stręk F., Heat transfer in jacketed agitated vessels equipped with non-standard baffles, The Chemical Engineering Journal, 58, 1995, 135-143.

Cudak M., Wymiana ciepła i pędu w mieszalniku z niecentrycznie zabudowanym mieszadłem, Praca doktorska, Szczecin 2004.

Niedzielska A., Kuncewicz Cz., Heat transfer and power consumption for ribbon impellers. Mixing efficiency, Chemical Engineering Science, 60, 2005, 2439-2448.

Chilton J.H., Drew J.B, Jebens R.H., Heat transfer coefficients in agitated vessels, Industrial & Engineering Chemistry, 36, 6, 1944, 510-516.

Pratt N. H., The heat transfer in a reaction tank cooled by means of a coil, Transactions of the Institution of Chemical Engineers., 25, 1947, 163-180.

Pollard J., Kantyka T.A., Heat transfer to agitated non – Newtonian fluids, Transactions of the Institution of Chemical Engineers., 47, 1969, T21-T27.

Nagata S., Miting – Principles and applications, Kodansha Ltd Tokyo, John Wiley & Son, New York 1975.

Suryanarayanan S., Mujawar B.A., Raja Rao M., Heat transfer to pseudoplastic fluids in an agitated vessel, Industrial & Engineering Chemistry Process Design Development, 15, 4, 1976, 564-569.

Wang Kai, Yu Shengyao, Heat transfer and power consumption of non-Newtonian fluid in agitated vessels, Chemical Engineering Science, 44, 1, 1989, 33-40.

Seichter P., Mazoch J., Slama V., Heat transfer in vessels with multiple axial mixers, 11th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha, Czech Republic, 29.08‒3.09.1993, Paper H3.119.

Stręk F., Karcz J., Michalska M., Major M., Heat transfer in a stirred tank using vertical Praha, Czech Republic, 25.08‒30.08.1996, Paper P7.17.

Major M., Badania wnikania ciepła od pionowej wężownicy do cieczy pseudoplastycznej poddawanej mieszaniu w zbiorniku z mieszadłem obrotowym, Praca doktorska, Szczecin 2000.

Michalska M., Wnikanie ciepła w mieszalniku zaopatrzonym w rurową wężownicę pionową oraz mieszadło obrotowe, Praca doktorska, Szczecin 2001.

Karcz J, Major M., Experimental studies of heat transfer in an agitated vessel equipped with vertical tubular coil, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 2001, 445-459.

Karcz J, Major M., Badania wymiany ciepła w mieszalniku z wężownicą pionową, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22, 3C, 2001, 639-644.

Jagadeesh Babu P.E., Heat transfer studies in agitated vessel using immiscible liquid mixtures, National Journal on Chem Biosis, 1, 1, 2010, 5-9.

Dostal M., Petera K., Rieger F., Measurement of heat transfer coefficients in an agitated vessel with tube baffles, Acta Polytechnica, 50, 2, 2010, 46-57.

Cummings G.H., West A.S., Heat transfer data for kettles with jackets and coils, Industrial & Engineering Chemistry, 42, 11, 1950, 2303-2313.

Dunlop I.R., Rushton J.H., Heat – transfer coefficients in liquid mixing vertical – tube baffles, Chemical Engineering Progress, 49, 5, 1953, 137-151.

Oldshue J.Y., Gretton A.T., Helical coil heat transfer in mixing vessels, Chemical Engineering Progress, vol. 50, 12, 1954, 615-621.

Mizushina T., Ito R., Murakami Y., Kiri M., Experimental study of the heat transfer to the cooling coil in an agitated vessel, Kagaku Kogaku, 30, 9, 1966, 827-833.

Skelland A.H.P., Dimmick G.R., Heat transfer between coil and non-Netonian fluids with propeller agitation, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 8, 2, 1969, 267-274.

Edney H.G.S., Edwards M.F., Marshall V.C., Heat transfer to a cooling coil in an agitated vessel, Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 51, 1, 1973, 4-9.

Błasiński H., Heim A., Kuncewicz Cz., Wnikanie ciepła do wężownicy podczas mieszania cieczy nieniutonowskich mieszadłami kotwicowymi, Inżynieria Chemiczna, V, 4, 1975, 705-715.

Havas G., Deak A. Savinsky J., Heat transfer coefficients in an agitated vessels using vertical tube baffles, The Chemical Engineering Journal, 23, 1982, 161-165.

Bondy F., Lippa S., Heat transfer in agitated vessels, Chemical Engineering Progress., 79, 4, 1983, 62-71.

Havas G., Deak A. Savinsky J., Heat transfer to helical coil in agitated vessels, Chemical Engineering Journal., 35, 1987, 61-64.

Sandall O.C., Patel K.G., Heat transfer to non-Newtonian pseudoplastic fluids in agitated vessels, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 9, 1, 1970, 139-144.

Hagedorn D., Salamone J.J., Both – heat ‒ transfer coefficients for pseudoplastic fluid in agitated vessels, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 6, 4, 1967, 469-475.

Mizushina T., Ito R., Murakami Y., Tanaka S., Experimental study of the heat transfer of non-Newtonionfluid to the wall of an agitated vessel, Kagaku Kogaku, 30, 9, 1966, 819-826.

Doraiswamy D., Grenville R.K., Etchells III A.W., Two – score years of the Metzner – Otto correlation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 33, 10, 1994, 2253-2258.

Stręk F., Jaworski Z., Karcz J., Badania rozkładu współczynnika wnikania ciepła na ścianie mieszalnika cieczy, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1, 4, 1980, 841-858.

Sieder E.N., Tate G.E., Heat transfer and pressure drop of liquids in tubes, Industrial & Engineering Chemistry, 28, 12, 1936, 1429-1435.