Application of neural networks for optimisation of signalling in road traffic.

Robert Pilch,

Piotr Bera,

Jan Szybka

Abstrakt

This article presents a proposal for applying neural networks to control road traffic. The proposed solution makes it possible to determine durations of traffic signals at intersections so that the waiting time for transit is as short as possible. The variability of traffic intensity on all access roads and between analysed intersections was taken into account. The developed concept was compared with a method of determining the durations of lights based on the coefficient of intersection readiness, and the feasibility for practical applications of the method was assessed.

Słowa kluczowe: neural networks, road traffic, traffic signals
References

Chodur J., Funkcjonowanie skrzyżowań drogowych w warunkach zmienności ruchu, Monografia 347, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

Woch J., Kształtowanie płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1998.

Pilch R., Szybka J., Koncepcja wyznaczania współczynnika gotowości skrzyżowań komunikacji samochodowej, Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Niezawodności: Metody utrzymania gotowości systemów, Szczyrk 2008.

Tadeusiewicz R., Sieci Neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.

Gupta M.M., Jin L., Homma N., Static and Dynamic Neural Networks. From Fundamentals to Advanced Theory, John Wiley & Sons Inc, 2003.

Freeman J.A., Skapura D.M., Neural Networks. Algorithms, Applications, and Programming Techniques, Addison – Wesley Publishing Company, 1991.

Beale M.H., Hagan M.T., Demuth H.B., Neural Network ToolboxTM. For use with Matlab [online], Release 2012b, www.mathworks.com (accessed: 04.10.2012).