Description and analysis of the human radius bone

Marek A. Książek,

Marcin Nowak

Abstrakt

The paper shows the modelling process of a 3D digital model of the human radius bone based on its external and internal geometry. The obtained numeral characteristics of the model of the chosen mathematical functions can be used for further static and dynamic analysis of the bone subjected to external forces of different magnitudes.

Słowa kluczowe: geometric properties of radius bone, digital modelling of 3D structures, analysis of cross sections of bone
References

Grey H., Grey’s Anatomy, Wyd. 2., Arcturus London 2008.

Karbowski K., Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.

Książek M.A., Analiza istniejących modeli biomechanicznych układu ręka-ramię pod kątem wibroizolacji drgań pochodzących od narzędzi ręcznych, Czasopismo techniczne, 2-M/1996, 87-114.

Książek M.A., Optimal hand-arm system of vibration isolation including human sensitivity to vibration, mechanics, Vol. 28, No. 2, Kraków 2009, 39-45.

Nowak M., Procedura przygotowania modelu kości promieniowej, łokciowej i ramiennej człowieka, Czasopismo Techniczne, 1-M/2011, 167-174.

Ruta P., Zastosowanie wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

Sobczak A., Kowalski Z., Materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii, Czasopismo Techniczne, 1-Ch/2007, 149-158.

Walocha J., Skawina A., Kończyna górna kończyna dolna, Wyd. 1., Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.