Władysław Zajączkowski and differential equations in Poland in the second half on the nineteenth century

Jan Koroński

Abstrakt

The paper contains some scientific information on Władysław Zajączkowski (1837–1898) and on his first Polish monograph about ordinary and partial differential equations. Moreover, the aim of this paper is a presentation of selected scientific results of Polish mathematicians publishing in the nineteenth century in the field of ordinary and partial differential equations. Some more details about the publications on differential equations in the 19th century written by Polish mathematicians can be found in [3‒9].

Słowa kluczowe: ordinary differential equations, partial differential equations, differential equations in Poland in the nineteenth century
References

R. Bujakiewicz-Korońska, J. Koroński, Równania różniczkowe do końca XIX wieku, Matematyka czasów Weierstrassa, Materiały XV Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, 225-140.

R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

J. Koroński, Prace z równań różniczkowych w Pamiętnikach Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (ed. W. Wójcik), LIII, 2013, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 199-230.

J. Koroński, Prace z równań różniczkowych w Pamiętniku Akademii Umiejętności w Krakowie, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (ed. W. Wójcik), LIII, 2013, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 231-262.

J. Koroński, Publikacje matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego i w Roczniku c. k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie (1817–1872) (in preparation to print).

J. Koroński, Władysław Zajączkowski (1837–1898) i jego monografia z równań różniczkowych, Antiquitates Mathematicae, Vol. 3, 2009, 47-64.

A. Pelczar, Równania różniczkowe w Polsce. Zarys historii do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, Wiadomości Matematyczne, t. XXXVII, Warszawa 2001, 63-18.

J. Szarski, T. Ważewski, Stanisław Zaremba, Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (pod redakcją Stanisława Gołąba), Wydawnictwa Jubileuszowe, Tom XV, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1964, 103-117.

W. Ślebodziński, Stanisław Zaremba, Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (pod redakcją Stanisława Gołąba), Wydawnictwa Jubileuszowe, Tom XV, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1964, 87-101.

A. Śródka, P. Szczawiński, Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNK, PAU, PAN, Część III; Nauki Ścisłe, Ossolineum 1986.

A. Śródka, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. IV, S–Ż, Warszawa 1998.