Mathematical publications in the Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow (1872‒1894)

Jan Koroński

Abstrakt

This paper concerns a general characteristic of the Academy of Arts and Sciences in Cracow, together with the list of mathematical publications printed in the Memoirs of Academy (1872–1894).

Słowa kluczowe: Academy of Arts and Sciences in Cracow, mathematical publications, Memoirs of the Academy of Arts and Sciences in Cracow, nineteenth century
References

J. Koroński, Prace z równań różniczkowych w Pamiętniku Akademii Umiejętności w Krakowie, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (ed. W. Wójcik), LIII 2013, Copernicus Center Press, Kraków 2013, 231-262.

Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, Vol. 1‒18, Kraków (1874–1894).