Issues of identity and identification in the protection of the multicultural architectural heritage in selected spas in the Hutsul region

Jacek Czubiński

Abstrakt

The spa towns situated in the valley of the river Prut in the Hutsul region preserved a little-known but extremely interesting set of historical urban and architectural layouts dating back to the first half of the previous century. Considering the progressing destruction of the multicultural landscape of this region, the need to identify and register them is becoming urgent. Neither the historical architectural objects nor their immediate surrounding are covered by any form of institutional protection. Very often the inhabitants did not identify with the region and they lost their sense of their identity It seems necessary to create legal provisions for their protection and to establish guiding principles for the process of their restoration.

Słowa kluczowe: historic architecture, Hutsul region, identification, identity, spa towns
References

[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, No. 31, item 254; Ibidem, 1928, No. 36, item 331.

[2] Quirini-Popławski Ł., Muzeum Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji, Płaj No. 36, 2008.

[3] S tate Archive of Ivano-Frankivsk Oblast (DAI FO); fond 2/1c-8, ref. 2450.

[4] DAI FO, fond 2/1c-8, ref. 2215.

[5] C zubiński J., Historyczna architektura uzdrowiskowa jako element krajobrazu kulturowego miejscowości Worochta na Huculszczyźnie, [in:] Miasto w kulturze, Publishing House of Wrocław University of Technology, Wrocław 2008, 143-162.

[6] Miejscowość klimatyczna „Jaremcze”. Przewodnik dla zwiedzających ułożony staraniem komitetu redakcyjnego Klubu Jaremczańskiego, Lwów 1913.

[7] Lewicki S., Orłowicz M., Praschil T., Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, Lwów 1912.

[8] Przewodnik po zdrojowiskach i uzdrowiskach polskich, Kraków 1912.

[9] Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928.

[10] Uzdrowiska polskie. Przewodnik po uzdrowiskach zrzeszonych w Związku Uzdrowisk Polskich, Polish Spas Association, Warszawa 1932.

[11] Uzdrowiska polskie, Księży Młyn, Łódź 2012; reprint of a book published by the Polish Spas Association, Warszawa 1932.

[12] C zubiński J., Przykłady modernizmu w murowanej architekturze uzdrowiskowej miejscowości Worochta i Tatarów na Huculszczyźnie – zarys problematyki, Portfolio of the Committee of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polish Academy of Science Branch in Lublin, 2008, 174-195.

[13] Tożsamość miasta odbudowanego. Autentyzm – integralność – kontynuacja, Materials from an international scientific conference, PKN IC OMOS, Municipal Office in Gdańsk, Gdańsk 2001.