Selection of a sports flooring type

Agnieszka Leśniak,

Bartłomiej Szewczyk

Abstrakt

The article presents a classification of sports floors based on the type of deformations to which they are subjected and gives several examples of possible methods of their manufacture and installation. Three variants of sports flooring have been suggested for a selected sports venue and, subsequently, a multi-criteria comparative analysis has been carried out for the variants taking into account the following criteria: cost, installation time, suitability for various sports disciplines and other extra-sport purposes as well as the floor thickness.

Słowa kluczowe: sports flooring, multi-criteria analysis
References

[1] PN-EN 14904:2009. Nawierzchnie terenów sportowych – Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja.

[2] website American Sports Builders Association www.sportsbuilders.org.

[3] website of sports floors manufacturer www.haro-sports.com.

[4] website of sports facilities contractor www.descol.nl.

[5] website of floors manufacturer www.tarkett.pl.

[6] Plebankiewicz E. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.

[7] Szwabowski J., Deszcz J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.