The influence of geometric dimensions on torque value in a complex motion common magnetic circuit electrimagnetic converter

Grzegorz Kamiński

Abstrakt

The article presents the results of the impact of various geometric dimensions of torque in a complex motion electromechanical converter. The converter differs from the conventional radial structure motor in that it has two rotors, an inner and an outer, and excitation by a common stator which is located between them. The use of such a system introduces different size ratios relative to the normal external rotor motor. The result is that the shape of the torque curve of the outer rotor is different from the one in the internal rotor. This article presents a study on the impact of individual items in the course of time – this relied upon a comparison of several hundred configuration dimensions.

Słowa kluczowe: electrical machines, influence of geometric dimensions on torque value
References

[1] Kamiński G., Góralski P., Opis prac badawczych nad konstrukcją przetwornika położenia o ruchu złożonym o wspólnym obwodzie magnetycznym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, nr 32, 2012.

[2] Kamiński G., Szczypior J., Koziej J., Model matematyczny silnika reluktancyjnego przełączalnego z wirnikiem zewnętrznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, 1998, z. 102, pp. 65–78.

[3] Sochocki R., Mikromaszyny elektryczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

[4] Kamiński G., Góralski P., Przetwornik elektromechaniczny o ruchu złożonym, Zgłoszenie do Urzędu Patentowego PR, nr P-398483.

[5] Kamiński G., Góralski P., The electromagnetic calculations of complex motioncommon magnetic circuit electromagnetic converter, Archives of Electrical Engineering, 2014, Vol. 63(1), pp. 125–133.