Modern green technologies and solutions in landscape architecture

Katarzyna Hodor,

Ewa Waryś

Abstrakt

W artykule przestawione zostały rozwiązania nowoczesnych technologii stosowanych w architekturze krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania na terenach zieleni historycznej. Dynamicznie wprowadzane nowe narzędzia pozwalają na objęcie szczególną dbałością te wartościowe obszary, podkreślając ich znaczenie równocześnie nadając nowe funkcje. W drugiej części omówiony zostanie szczególny przykład tego typu rozwiązań z terenu Katowic. Są to nowe realizacje uczytelniające historyczne układy miasta przemysłowego.

Słowa kluczowe: nowoczesne technologie, architektura krajobrazu, Katowice
References

[1] Bobek W., Assessing risks caused by trees in historic gardens and park areas, [in:] Threats occurring in historical gardens of countries in Central Europe: collective work, ed. K. Hodor,
K. Łakomy, Politechnika Krakowska, Kraków 2016, 53–117.
[2] Bulsa M., Grzegorek G., Tabaczyński P., Waniek H., Ulice i place Katowic, Prasa i Książka, Katowice 2012.
[3] Franta J., Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych – dwa przykłady – jedno podejście, Czasopismo Techniczne, 3-A/2012, 145–150.
[4] Kozina I., Rozwój miast przemysłowych, [in:] Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, ed. E. Chojecka, Muzeum Śląskie, Katowice 2004, 182–194.
[5] Lynch K., Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2010.
[6] Mycielski K., Bogactwo odniesień, „Architektura Murator”, ZPR Media, 12/2014, 46.
[7] Pachowski P., Zielona Dolina, „Architektura Murator”, ZPR Media, 08/2015, 58.
[8] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurys sztuki ogrodowej, 130, 256.
[9] Szaraniec K., Szaraniec L., Katowice: przewodnik, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, Katowice 1980.
[10] Wines J., Zielona Architektura, Taschen 2008.
[11] Wlazło-Malinowska K., Light as an tool shaping city’s nightscape.
[12] Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2014–2017, opracowanie wykonane przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 2014.
[13] Zachariasz A., Projektowanie ogrodów historycznych. Przypadki krakowskie, „Czasopismo Techniczne” 2-A/1/20011, 367–373.
[14] Zagała Ł., Śląskie nieprzegadane i szanujące kontekst, „Architektura Murator”, ZPR Media, 08/2015, 48–49.
[15] Żylski T., Historia MCK, „Architektura Murator”, ZPR Media, 08/2015, 38–39.
[16] http://www.bryla.pl (accessed: 04.09.2017).
[17] http://edroga.pl/drogi-i-mosty/lampy-stosowane-w-oswietleniu-ulicznym-zeszczegolnym-
uwzglednieniem-zrodel-led-cz-iii-09055829 (accessed: 04.09.2017).
[18] http://www.ekranywodne.pl/posejdon/ (accessed: 04.09.2017).
[19] http://jems.pl (accessed: 04.09.2017).
[20] http://magazynszum.pl (accessed: 04.09.2017).
[21] http://www.muzeumslaskie.pl (accessed: 04.09.2017).
[22] http://www.zielonesciany.pl (accessed: 04.09.2017).