Modern architecture of the 1960’s of the XX century recorded in a movie as an element of heritage protection

Adam Nadolny

Abstrakt

Tekst ma na celu ukazanie, jak obraz filmowy lat 60. XX wieku – ze wszystkimi jego walorami – stał się zapisem czasu tak ważnego dla historii polskiej architektury. Pisanie o przeszłości to nie tylko opisywanie obiektu historycznego, to także próba ukazania jego obrazu na taśmie filmowej. Chciałbym skupić się na rozważaniach dotyczących traktowania czy też definiowania filmu i architektury jako elementów pamięci zarówno przestrzennej, jak i wizualnej w kontekście ochrony dziedzictwa polskiej architektury modernistycznej.

Słowa kluczowe: modernizm, ochrona dziedzictwa, obraz filmowy
References

[1]    Nadolny A., Drawing as a record of the space in movie, [in:] Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy korzystać z komputera, (ed.) M.J. Żychowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, 63-69.

[2]    Kotarbiński A., O ideowości i ideologii w architekturze i urbanistyce, Arkady, Warszawa 1985.

[3]    Nadolny A., The image of modern architecture in the polish feature films of the 1960s – a photographic recording of modernity, [in:], Photography & Modern Architecture, (eds.) A. Trevisan, M.H. Maia, C.M. Moreira, Centro de Estudos Arnaldo Arujo, Escola Superior Artistica do Porto, Porto 2015, 235-249.

[4]    Nadolny A., Changeability or stability: reflections on the issue of the modern city as shown by the polish film picture after the mid-20th century, Czasopismo Techniczne, Z. 1-A/2014, 127-141.

[5]    Nadolny A., Świt-Jankowska B., Theatre space in Polish films of the 1960s. Records of designing concepts and theoretical discourse, [in:] Dramatic architectures. Places of drama – drama for places, (eds.) J. Palinhos, M.H. Maia, Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Escola Superior Artística do Porto, Porto 2014, 491-504.