Architectural narration in Shin Takamatsu’s works

Ernestyna Szpakowska-Loranc

Abstrakt

Autor artykułu poszukuje narracji prac Shina Takamatsu, przeanalizowanej na podstawie jego budynków, wraz z autorskimi opisami, oraz tekstów interpretujących twórczość architekta, ze szczególnym wskazaniem analizy Felixa Guattariego. Metaforyka struktur Takamatsu, zastosowanie środków „poetyki architektonicznej”, takich jak cytaty z architektury, inspiracje formami naturalnymi i mechanistycznymi, wykorzystane abstrakcyjne i ikonograficznie znaki oraz symbole kulturowe, przybliża je do dzieł literackich, co potwierdzają słowa architekta. Tworzy z nich spójny język z określoną narracją.

Słowa kluczowe: Guattari, narracja, metafora, Takamatsu
References

[1] Capdevila-Werning R., Can buildings quote?, The Journal Aesthetics and Art Criticism, No. 1, 2011, 115-124.

[2] Charciarek M., O metaforze w architekturze współczesnej, typescript of a doctoral dissertation, written at the Faculty of Architecture of Cracow University of Technology under the supervision of D. Kozłowski, Kraków 1999.

[3] Chow Ph., Meteoric rise, Architectural Review, No. 5, 1997, 44-49.

[4] Coates N., Narrative Architecture, Wiley, Hoboken 2012.

[5] Goodman N., How buildings mean, Critical Inquiry, No. 4, 1985, 642-653.

[6] Guattari F., Les machines architecturales de Shin Takamatsu, http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/files/21chi14.pdf (access: 01.03.2017).

[7] Jakubowski P., Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą, Universitas, Kraków 2016.

[8] Jencks Ch., Architektura późnego modernizmu i inne eseje, Arkady, Warszawa 1989.

[9] Norberg-Schulz Ch., Intentions in architecture, [in:] Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, (ed.) Ch. Jencks, K. Kropf, Academy Press, London 2006, 33-34.

[10] Pallasmaa J., The Space of Time, Oz, No. 20, 1998, http://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1324&context=oz (access: 21.09.2017).

[11] Rakatansky M., Spatial Narratives, [in:] Strategies in Architectural Thinking, (eds.) J. Whiteman, J. Kipnis, R. Burdett, MIT Press, Cambridge 1988, 198-222, http://www.haussite.net/haus.0/SCRIPT/txt1999/05/TEXT1.HTML (access: 14.04.2013).

[12] Rewers E., Postpolis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Krakow 2005.

[13] Shin Takamatsu, with essays by / con saggi di Waro Kishi, Masaru Kawakoto, Montadori Electa, Milano 2012.

[14] Vidler A., The third typology, [in:] Theorizing a New Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, (ed.) K. Nesbitt, Princeton Architectural Press, New York 1996, 258-265.

[15] Wigley M., The Architectural Cult of Synchronization, The Journal of Architecture, No. 4, 1999, 409-435.