Fuctions and basic principles for spatial organization of educational and recreational farms with animals in European cities

Justyna Tarajko-Kowalska

Abstrakt

Szybki rozwój techniki, postępująca urbanizacja, życie w środowiskach wielkomiejskich i degradacja środowiska naturalnego coraz bardziej oddalają współczesnego człowieka od świata roślin i zwierząt, pozbawiając go możliwości korzystania z terapeutycznych właściwości przyrody. Swoistym antidotum na tzw. Zespół Deficytu Natury w obrębie dużych miast może stać się farma miejska ze zwierzętami, która poza nadrzędną rolą edukacyjną pełni równie ważne funkcje terapeutyczne, rekreacyjne oraz społeczno-kulturowe. W artykule przedstawiona została idea takich założeń oraz przeanalizowane różnorodne funkcje, jakie pełnią one w strukturach współczesnych miast europejskich. Scharakteryzowano także ich program i podstawowe zasady organizacji przestrzennej.
 

Słowa kluczowe: farma miejska, farma edukacyjna, farma dziecięca, Zespół Deficytu Natury, AAT – terapia kontaktowa ze zwierzętami, AAE – edukacja wspomagana przez kontakt ze zwierzętami
References

[1]          Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,Impuls, Kraków 2009.

[2]          Chmiel K., Kubińska Z., Derewiecki T., Terapie z udziałem zwierząt w rehabilitacji różnych form niepełnosprawności, Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(3), 2014, 591-595.

[3]          Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 on the protection of animals kept for farming purposes (31998L0058).

[4]          EFCF Information Booklet 2016, http://www.cityfarms.org/files/attachments/.921/EFCF_Information_Booklet_2016.pdf (access: 13.07.2016).

[5]          EFCF,Some of the threats and the opportunities facing city farming throughout Europe, 2004, http://www.cityfarms.org/files/attachments/.337/Some_of_the_threats_and_the_opportunities_facing_city_farming_throughout_Europe_2004.pdf (access: 13.06.2016).

[6]          Ginsberg O.,Aktivspielplätze, Jugend- und Stadtteilfarmen in Europa und ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung,Berlin–Kreuzberg, August 2000, http://www.bdja.org/oli/index.html (access: 10.07.2016).

[7]          Girczys-Połedniok K., Pudlo R., Szymlak A., Pasierb N., Zastosowanie terapii z udziałem zwierząt w praktyce psychiatrycznej, Psychiatria, tom 11, nr 3, 2014, 171-176.

[8]          Heuvelink A.E., Valkenburgh S.M, Tilburg J.J.H.C., Van Heerwaarden C., Zwartkruis-Nahuis J.T.M., De Boer E., Public farms: hygiene and zoonotic agents, Epidemiology & Infection, 135, 2007, 1174-1183.

[9]          Kleszcz J., Edukacja i zabawa poprzez kontakt ze zwierzętami, jako metoda kształtowania postaw zrównoważonych wśród najmłodszych, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Wyjazdu Naukowo-Studialnego – Niemcy, Holandia „Natura – Technologia – Kultura”, „Zrównoważone Środowisko Życia”, 3-7 września 2015, http://aiu.uz.zgora.pl/files/kaiu-2016-02-22-83-92-kleszcz.pdf (access: 8.07.2016).

[10]      Kleszcz J., Wpływ zwierząt na formę współczesnych przestrzeni miejskich, Kultura i Wartości, nr 1(9), 2014, 67-82.

[11]      Kleszcz J., Zwierzę w mieście – rola zwierząt domowych w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz w świadomości społecznej ich mieszkańców, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 54, 2014, 91-99.

[12]      Kmita-Dziasek E., Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego, Kraków 2015, http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/01_Wprowadzenie_do_zagadnie%C5%84_edukacji_w_gospodarstwie_rolnym.pdf (access: 10.07.2016).

[13]      Kossewska J., Perzanowska A., Dzieci stają się dorosłe – farmy dla osób z autyzmem, Konspekt, nr 18/19, 2004, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/18/autyzm.html (access: 2.07.2016).

[14]      Litwińczuk Z., Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział Lublin, nr 8, 2003, http://www.pan-ol.lublin.pl/biul_8/art_808.htm (access: 17.07.2016).

[15]      Louv R., Ostatnie dziecko lasu, Wydawnictwo Relacja, 2014.

[16]      Ornacka K., Żuraw K., Miś L., Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 18, nr 3, 2013, 175-186, http://www.ejournals.eu/ZPS/2013/Numer-3/art/4611/ (access: 8.07.2016).

[17]      Piessens M., Children’s Farms: Extending Bridges between Ethnic Groups in the Netherlands, Master thesis, Wageningen University, 2013, http://www.cityfarms.org/files/attachments/.598/Childrens_Farms_Extending_Bridges_between_Ethnic_Groups_in_the_Netherlands_2013_screen.pdf (access: 13.06.2016).

[18]      Preventing or controlling ill health from animal contact at visitor attraction, Industry Code of Practice, 2015, http://www.visitmyfarm.org/component/k2/item/339-industry-code-of-practice (access: 2.07.2016).

[19]      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 września 2003 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2003, Nr 167, poz. 1629, z późn. zm.).

[20]      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010, Nr 56, poz. 344).

[21]      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010, Nr 116, poz. 778).

[22]      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004, Nr 69, poz. 625) – tekst jednolity.

[23]      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997, Nr 111, poz. 724) – tekst jednolity.

[24]      Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2007, Nr 133, poz. 921) – tekst jednolity.

[25]      Wolters P., A city farm as a bridge between city and countryside. Food education. Sheep education, EFCF Guidance, 2014, http://www.cityfarms.org/guidances/view/50 (access: 2.07.2016).

[26]      Wolters P., Farms with mission, EFCF, 2013, http://www.cityfarms.org/files/attachments/.326/Farms_with_a_mission_text_2013.pdf (access: 13.06.2016).

[27]      Wolters P., Rare breeds. Education about preservation and adaptation, EFCF, 2011, http://www.cityfarms.org/files/attachments/.332/Text_Education_about_preservation_and_adaptation.pdf (access: 13.06.2016).

[28]      Zaal M., City farms: An opportunity to combat a range of important health and safety threats, Maastricht University, 2014, http://www.cityfarms.org/researchitems/view/19 (access: 13.06.2016).