The mixing hydrodynamics and efficiency of the Venturi jet mixer

Krzysztof Skrzypek,

Robert Grzywacz

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej pracy eżektora, wykorzystanego jako statyczny mieszalnik ciecz-ciecz na przykładzie dwuskładnikowego układu aceton-benzen. Określono między innymi wpływ położenia otworków ssawnych na jego parametry hydrodynamiczne oraz prędkości wlotowej surowca na efektywność procesu. Na podstawie symulacji określono ogólną przydatność zaproponowanego urządzenia w zamierzonej dla niego roli na podstawie kilku wprowadzonych wielkości. Analizy dokonano metodami CFD przy użyciu solvera Fluent dla geometrii dwuwymiarowej.

Słowa kluczowe: mieszalnik zbiornikowy, mieszalnik Venturiego, mieszalnik statyczny, mieszanie pasywne, mieszanie cieczy
References

[1]Static mixers: efficient mixing with no moving parts, http://www.entec-international.com/static-mixer.html(access: 10.05.2017).

[2] Eductors & syphons: Tank mixing eductors, https://www.s-k.com/eductors-syphons/tank-mixing-eductors.cfm (access: 10.05.2017).

[3] A Guide to Optimizing In-Tank Agitation and Mixing Using Eductors, www.spray.com/literature.../B635_Tank_Mixing_Eductors.pdf(access: 10.05.2017).

[4] Sundararaj S., Selladurai V., The effects of arbitrary injection angle and flow conditions on Venturi-jet mixer, Thermal Science, 16.1, 2012, 207-221.

[5] Sundararaj S., Selladurai V., Flow and Mixing Pattern of Transverse Turbulent Jet in Venturi-Jet Mixer, Arabian Journal for Science and Engineering, 38.12, 2013, 3563.

[6] Sundararaj S., Selladurai V., Numerical and Experimental Study on Jet Trajectories and Mixing Behavior of Venturi-Jet Mixer, Journal of Fluids Engineering, 132.10, 2010, 101104-1-9.

[7] ANSYS Workbench documentation, Release 17.2, Help System, Fluent, Theory Guide.

[8] Munson B.R., Young D.F., Okiishi T.H., Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, 1998.

[9] Basse N., Turbulence intensity and the Friction Factor for Smooth- and Rough-Wall Pipe Flow, Fluids, 2, 2017, 30.

[10] Saturated Vapour Pressure Calculator, http://ddbonline.ddbst.de/AntoineCalculation/AntoineCalculationCGI.exe (access: 1.05.2017).