Production and properties of electro-spark deposited coatings modified via LBM

Norbert Radek,

Jacek Pietraszek,

Agnieszka Szczotok,

Jozef Bronček

Abstrakt

W artykule badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, analizy składu fazowego oraz pomiarów struktury geometrycznej powierzchni i mikrotwardości. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które zostały wytworzone przez spiekanie nanostrukturalnych proszków. Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie model EIL-8A. Obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720.

Słowa kluczowe: obróbka elektroiskrowa, obróbka laserowa, powłoka, właściwości
References

 

[1]   Galinov I.V., Luban R.B., Mass transfer trends during electrospark alloying, Surface &Coatings Technology, 79, 1996, 9-18.

[2]   Antoszewski B., Evin E., Audy J., Study of the effect of electro-spark coatings on friction in pin-on-disc testing, Journal of Tribology – Transactions of the ASME, 3, 2008, 253-262.

[3]   Chang-bin T., Dao-xin L., Zhan W., Yang G., Electro-spark alloying using graphite electrode on titanium alloy surface for biomedical applications, Applied Surface Science, 257, 2011, 6364-6371.

[4]   Radek N., Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 4, 2009, 10-16.

[5]   Radek N., Bartkowiak K.,Performance properties of electro-spark deposited carbide-ceramic coatings modified by laser beam,Physics Procedia, 5, 2010, 417-423.

[6]   Radek N., Antoszewski B., Influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings, Kovove Materialy – Metallic Materials, 1, 2009, 31-38.