Method of programming the nitinol springs in the space of the kiln chamber

Bartosz Wieczorek,

Mateusz Kukla,

Dominik Wojtkowiak,

Piotr Okoniewicz,

Karolina Ostrowska

Abstrakt

W artykule opisano sposób programowania sprężyn z NiTinolu z wykorzystaniem pieca z atmosferą azotu technicznego. W ramach artykułu opisano metodykę procesu. W jej skład wchodzi metoda przygotowania form ze sprężynami, obliczenia numeryczne początkowych nastaw pieca oraz opis procedury wygrzewania w atmosferze azotu. Praca została podsumowana badaniami odwzorowania kształtu sprężyny po procesie programowania.

Słowa kluczowe: NiTinol, materiały z pamięcią kształtu, programowanie NiTinolu, sprężyny
References

[1] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa przemysłowego pieca typu VTR.
[2] Kucharczyk W., Mazurkiewicz A., Żurowski W., Nowoczesne materiały konstrukcyjne. Wybrane zagadnienia; Wyd.3, Politechnika Radomska, 2011.
[3] Makarewicz G., Materiały inteligentne – zastosowanie w systemach aktywnej redukcji hałasu i drgań, Bezpieczeństwo pracy, nr 12/2015.
[4] Ćwikła A., Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych, Scientific Bulletin of Chelm Section of Technical Sciences, No. 1/2008.
[5] http://encyklopedia.naukowy.pl/Nitinol,vstrona_3,
[6] http://www.imagesco.com/articles/nitinol/03.html,
[7] Vojtech D., Influence of heat treatment of shape memory NiTi alloy on its mechanical properties, Metal 2010, 18, 18-20.5.2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic.
[8] http://smartwires.eu/index.php?id_cms=9&controller=cms&id_lang=1,
[9] Kłaput J., Studies of selected mechanical properties of nitinol – shape memory alloy, Archives od Foundry engineering, vol.10, Issue 3/2010.