Zastosowanie drukowania 3d do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach dedykowanych dla procesu utleniającego sprzęgania met

Elżbieta Hędrzak,

Piotr Michorczyk

Abstrakt
W niniejszym artykule zaproponowano nową metodę otrzymywania wysokotemperaturowych struktur
monolitycznych do zastosowań katalitycznych. Wykorzystano komercyjną drukarkę 3D, aby zsyntezować polimerowe templaty, których użyto do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach. Przygotowano nowe materiały zawierające mangan i wolframian sodowy na nośniku korundowym, posiadające makropory o dobrze zdefiniowanym kształcie i rozmiarze. Ich właściwości katalityczne zostały zbadane w procesie utleniającego sprzęgania metanu.
Słowa kluczowe: tory monolityczne, drukowanie 3D, utleniające sprzęganie metanu
References
[1] Chua Y.T., Mohamed A.R., Bhatia S., Oxidative coupling of methane for the production of ethylene over sodium-tungsten-manganese-supported-silica catalyst (Na-W-Mn/SiO2), Applied Catalysis A: General, vol. 343, 2008, 142–148.
 
[2] Arndt S., Otremba T., Simon U., Yildiz M., Schubert H., Schomäcker R., Mn-Na2WO4/SiO2 as catalyst for the oxidative coupling of methane. What is really known?, Applied Catalysis A: General, vol. 425–426, 2012, 53–61.
 
[3] Elkins T.W., Hagelin-Weaver H.E., Characterization of Mn-Na2WO4/SiO2 and Mn-Na2WO4/MgO catalysts for the oxidative coupling of methane, Applied Catalysis A: General, vol. 497, 2015, 96–106.
 
[4] Michorczyk B., Suszyński K., Smoleń P., Hędrzak E., Utleniające sprzęganie metanu zintegrowane w jednym reaktorze z odwodornieniem etanu do etenu, Przemysł Chemiczny, vol. 95, 2016, 1936–1940.
 
[5] Michorczyk B., Ogonowski J., Michorczyk P., Węgrzyniak A., Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu, Przemysł Chemiczny, vol. 93, 2014, 1166–1173.
 
[6] Michorczyk B., Hędrzak E., Study of oxidative coupling of methane integrated with CO oxidation, Technical Transactions, 2017 (article accepted for publication).
 
[7] Liu H., Yang D., Gao R., Chen L., Zhang S., Wang X., A novel Na2WO4-Mn/SiC monolithic foam catalyst with improved thermal properties for the oxidative coupling of methane, Catalysis Communications, vol. 9, 2008, 1302–1306.
 
[8] Greish A.A., Glukhov L.M., Finashina E.D., Kustov L.M., Sung J.S., Choo KY., Kim T.H., Comparison of activities of bulk and monolith Mn-Na2WO4/SiO2 catalysts in oxidative coupling of methane, Mendeleev Communications, vol. 19, 2009, 337–339.
 
[9] Wang W., Ji S., Pan D., Li C., A novel particle/monolithic two-stage catalyst bed reactor and
their catalytic performance for oxidative coupling of methane, Fuel Processing Technology, vol. 92, 2011, 541–546.
 
[10] Wang W., Zhang Z., Ji S., Particle/metal-based monolithic catalysts dual-bed reactor with beds-interspace supplementary oxygen: Construction and performance for oxidative coupling of methane, Journal of Natural Gas Chemistry, vol. 21, 2012, 400–406.
 
[11] Michorczyk P., Hędrzak E., Węgrzyniak A., Preparation of monolithic catalysts using 3D printed templates for oxidative coupling of methane, Journal of Materials Chemistry A, vol. 4, 2016, 18753–18756.
 
[12] Hędrzak E., Michorczyk P., Trójwymiarowe drukowanie: od projektu do gotowego produktu, [in:] Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (Eds.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Techniczne i Inżynieryjne. Część V, Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, 65–71.
 
[13] Hędrzak E., Michorczyk P., Trójwymiarowe drukowanie: przegląd metod, [in:] Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (Eds.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Techniczne i Inżynieryjne. Część V, Młodzi Naukowcy, Poznań 2016, 72–78.
 
[14] Godini H.R., Gili A., Görke O., Arndt S., Simon U., Thomas A., Schomäcker R., Wozny G., Sol-gel method for synthesis of Mn-Na2WO4/SiO2 catalyst for methane oxidative coupling, Catalysis Today, vol. 236, 2014, 12–22.
 
[15] Pak S., Qiu P., Lunsford J.H., Elementary reactions in the oxidative coupling of methane over Mn/
Na2WO4/SiO2 and Mn/Na2WO4/MgO catalysts, Journal of Catalysis, vol. 179, 1998, 222–230.
 
[16] Liu H., Wang X., Yang D., Gao R., Wang Z., Yang J., Scale up and stability test for oxidative
coupling of methane over Na2WO4-Mn/SiO2 catalyst in a 200 ml fixed-bed reactor, Journal of Natural Gas Chemistry, vol. 17, 2008, 59–63.
 
[17] Shahri S.M.K., Pour A.N., Ce-promoted Mn/Na2WO4/SiO2 catalyst for oxidative coupling of methane at atmospheric pressure, Journal of Natural Gas Chemistry, vol. 19, 2010, 47–53.
 
[18] Wang J., Chou L., Zhang B., Song H., Zhao J., Yang J., Li S., Comparative study on oxidation of methane to ethane and ethylene over Na2WO4-Mn/SiO2 catalysts prepared by different methods, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, vol. 245, 2006, 272–277.
 
[19] Tiemersma T.P., Tuinier M.J., Gallucci F., Kuipers J.A.M., van Sint Annaland M., A kinetics study for the oxidative coupling of methane on a Mn/Na2WO4/SiO2 catalyst, Applied Catalysis A: General, vol. 433–434, 2012, 96–108.
 
[20] Koirala R., Büchel R., Pratsinis S.E., Baiker A., Oxidative coupling of methane on flamemade
Mn-Na2WO4/SiO2: Influence of catalyst composition and reaction conditions, Applied Catalysis A: General, vol. 484, 2014, 97–107.
 
[21] Daneshpayeh M., Khodadadi A., Mostoufi N., Mortazavi Y., Sotudeh-Gharebagh R., Talebizadeh A., Kinetic modeling of oxidative coupling of methane over Mn/Na2WO4 /SiO2 catalyst, Fuel Processing Technology, vol. 90, 2009, 403–410.
 
[22] Shahri S.M.K., Alavi S.M., Kinetic studies of the oxidative coupling of methane over the Mn/Na2WO4/SiO2 catalyst, Journal of Natural Gas Chemistry, vol. 18, 2009, 25–34.