Implementacja modelu matematycznego kaskad bioreaktorów o różnych strukturach

Jakub Szyman,

Bolesław Tabiś

Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę stacjonarną kaskady bioreaktorów z idealnym wymieszaniem o modyfikowalnej strukturze, uzyskaną w wyniku eksperymentów numerycznych. Jako modelowy przypadek przyjęto biodegradację fenolu.
Słowa kluczowe: bioreaktor, kaskada, biodegradacja, inhibicja substratem
References
[1] Pasternak G., Bioreaktory oraz ich zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska, J. Ecol. Health, vol. 15(3), 2011, 121–125.
 
[2] Siudzińska R., Analiza wpływu warunków napowietrzania na właściwości stacjonarne kaskad biochemicznych w procesie degradacji aerobowej, Ph.D. thesis, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
 
[3] Elgeti K., A new equation for correlating a pipe flow reactor with a cascade of mixed reactors, Chem. Eng. Sci., vol. 51(23), 1996, 5077–5080.
 
[4] Berezowski M., Bifurcation analysis of the conversion degrees in systems based on the cascade of tank reactors, Chem. Eng. Sci., 61, 2011, 5219–5223.
 
[5] Berezowski M., Kulik B., Periodicity of chaotic solutions of the model of thermally coupled cascades of chemical tank reactors with flow reversal, Chaos Soliton Fract., 40(1), 2009, 331–336.
 
[6] Hortsh R., A Two-Stage CSTR Cascade for studying the effect of inhibitory and toxic substances in bioprocess, [in:] C. Loser, T. Bley, Eng. Life Sci., 6, 2008, 650–657.
 
[7] Szyman J., Implementacja modelu matematycznego i analiza stanów stacjonarnych kaskady bioreaktorów zawiesinowych do oczyszczania ścieków fenolowych, M.Sc. thesis, Politechnika Krakowska, Kraków, 2015.
 
[8] Grzywacz R., Airlift Bioreactor, Wydawnictwo PK, Kraków 2013.