Analysis of green solutions for new residential projects

Robert Bucoń,

Michał Tomczak

Abstrakt
Poprawa ekologiczności budynków mieszkalnych wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, co spotyka się z niewielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów, których interesuje przede wszystkim obniżenie kosztów inwestycyjnych budowy, a nie kosztów eksploatacyjnych i ochrona środowiska. Aby zmienić to nastawienie, konieczna jest ocena zasadności stosowania proekologicznych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych. Problem stanowił podstawę do opracowania matematycznego modelu wspomagania decyzji przy doborze rozwiązań ekologicznych. Jego zastosowanie pokazano na przykładzie jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, kryteria ekologiczne, ocena ekologiczna budynku, optymalizacja wyboru
References
[1] Akadiri P.O., Chinyio E.A., Olomolaiye P.O., Design of a sustainable building: A conceptual
framework for implementing sustainability in the building sector, Buildings, Vol. 2(2), 2012,
126–152.
 
[2] Anderson J.E., Wulfhorst G., Lang W., Energy analysis of the built environment – A review
and outlook, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 44, 2015, 149–158.
 
[3] Broniewicz M., Modernizacja istniejących obiektów budowlanych zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Vol. 3(46), 2013, 126–135.
 
[4] Chang T.H., Wang T.C., Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management, Information Sciences, vol. 179(4), 2009, 355–370.
 
[5] Chang, C.W., Wu, C.R., Lin, H.L., Applying fuzzy hierarchy multiple attributes to construct an expert decision making process, Expert Systems with Applications, Vol. 36(4), 2009, 7363–7368.
 
[6] Jalaei F., Jrade A., Nassiri M., Integrating Decision Support System (DSS) and Building Information Modeling (BIM) to Optimize the Selection of Sustainable Building Components, ITcon, vol. 20, 399–420.
 
[7] Maltese S., Daniotti B., Re Cecconi F., Sustainability multi-criteria analysis method – real estate assessment tool for sustainable refurbishment, Proceedings of Conference Central Europe towards Sustainable Building CESB, 26–28 June, Prague 2013, 1–10.
 
[8] Sadowska B., Model operacyjny projektowania energooszczędnych budynków mieszkalnych
w zabudowie jednorodzinnej, rozprawa doktorska, Białystok 2011.
 
[9] Sinha A., Gupta R., Kutnar A., Sustainable Development and Green Buildings, Drvna Industrija, Vol. 64 (1), 2013, 45–53.