Określanie współczynnika strat lokalnych dla hamulca typu by-pass używanego w systemach poczty pneumatycznej

Zygmunt Dziechciowski,

Igor Kozłowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę systemów poczty pneumatycznej. Opisano współczesne rozwiązania elementów składowych systemów poczty pneumatycznej, takie jak: dmuchawy, zwrotnice, stacje nadawcze i odbiorcze, tuby transportowe, hamulce czy też stacje łącznikowe. Na potrzeby artykułu w Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej zbudowano hamulec typu by-pass, który następnie został poddany badaniom w celu wyznaczenia współczynnika strat miejscowych w zależności od stopnia przesłonięcia zaworu hamulca. W pracy zamieszczono wyniki pomiarów.

Słowa kluczowe: transport bliski, poczta pneumatyczna, współczynnik strat lokalnych
References

[1] Dziechciowski Z., Lorkowski J., Hładki W., Możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitali przy zastosowaniu poczty pneumatycznej – doniesienie wstępne (The possibilities to reduce hospital costs by using pneumatic tube system - preliminary report), Ostry Dyżur No. 1/2015.

[2] Dziechciowski Z., Czerwiński A., Kozłowski I., Współczesne rozwiązania i zastosowania systemów poczty pneumatycznej (Contemporary solutions and applications of pneumatic tube systems), Logistyka No. 6/2014.

[3] Kozłowski I., Construction and research of the laboratory model of pneumatic tube system with autonomous control system, Master Thesis, Cracow University of Technology, Kraków 2015.

[4] Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów (Fluid Mechanics), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

[5] Książek J., Poczta pneumatyczna (Pneumatic post system), Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1971.

[6] Identyfikacja strumienia przepływu płynów (Identification of the fluid flow), the laboratory script by Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Process and Power Engineering, Department of Fluid Mechanics.

[7] Cichocki W., Michałowski S., Laboratorium systemów transportu bliskiego i urządzeń dźwigowych. Cześć 2. Eksploatacja (Laboratory of handling systems and lifting devices. Part 2. Exploitation), Politechnika Krakowska, Kraków 2012.

[8] PN-76/M-34034 Rurociągi - Zasady obliczeń strat ciśnienia (Pipelines – principles calculations of pressure losses).