The impact of processes of sediment transport on storage reservoir functions

Monika Szlapa,

Paweł S. Hachaj

Abstrakt

Utrzymanie dobrego stanu zbiorników wodnych jest zawsze jednym z najważniejszych zadań gospodarki wodnej. Jest tak zwłaszcza, gdy wśród funkcji rezerwuaru znajduje się zaopatrzenie w wodę i/lub rekreacja. Z jednej strony należy zwrócić uwagę na materię dostarczaną do zbiornika, z drugiej zaś na to, co w tej przestrzeni jest deponowane. Ta praca skupia się na charakterystyce osadów zbiornika Dobczyckiego i rozważeniu scenariuszy mogących generować sytuacje problemowe dla utrzymania dobrego stanu zbiornika wodnego.

Słowa kluczowe: transport sedymentu, zbiornik retencyjny, modelowanie numeryczne, hydrodynamika, jakość wody
References

[1] AQUAVEO, http://www.aquaveo.com/adh, (access: 03.01.2014).
[2] Berger R.C et al., Adaptive hydraulics users manual, AQUAVEO, 2010.
[3] Bojarski A. et al., Wykorzystanie zbiornika Dobczyce w perspektywie krótko i długoterminowej, Kraków, 2012.
[4] Donnell B., et al., Users Gudie RMA2Version 4.5,Valhalla, NY 2009.
[5] Fischer H. B., et al.. Mixing inland and coastal waters, Academic Press, San Diego, CA 1979, 483.
[6] Froelich DC., Two-Dimensional Depth-Averaged Flow and Sediment Transport Model, Federal highway administration, Mc Lean, Virginia 2003.
[7] Gałek M., Analiza czułości modelu FESWMS na zmienność jego parametrów na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego, Politechnika Krakowska, Kraków 2010.
[8] Gałek M, Hachaj P,. Application of the RMA2/RMA4 Models to Simulate Pollution Transport in a Retention Reservoir, [in:] GeoPlanet: Earth and Planetary Science, Springer-Verlag, ed. P. Rowiński, Berlin Heidelberg 2013, 301–313.
[9] Hachaj P., Numerical modelling of pollution transport phenomena in the lake of Dobczyce,
Publications of the Institute of Geophysics. E, Hydrology (formerly Water Resources), Warszawa 2008, 47–54.
[10] Hachaj P. et al., Efektywność modeli hydrodynamicznych w ocenie dynamiki zbiornika zaporowego, Gospodarka Wodna, Warszawa 2014, 286–288.
[11] Hachaj P., Tutro M., Flow patterns for drying and wetting of a retention reservoir bed – numerical modeling, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 4/3, 2014, 1407–1419.
[12] Hachaj, P. Modelling of a two-dimensional velocity field for the water flow in the lake of Dobczyce., [in:] Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. SC. E-7 (401), ed. P. Rowiński, Warszawa 2007.
[13] Hachaj P., Modelowanie pola prędkości wody w zbiorniku dobczyckim – budowa siatki obliczeniowej i wstępne wyniki, Czasopismo Techniczne, 1-Ś/2006.
[14] International Sediment Initiative, Sediment Issues & Sediment Management in Large River Basins; Interim Case Study Synthesis Report, UNESCO, Beijing 2011.
[15] Letter J. et al., Users Guide for RMA4 Version 4.5, Valhalla, NY 2008.
[16] Niel J. et al., PTM: Particle Tracking Mode, Coastal and Hydraulics Laboratory, U.S. Army Corps of Engineers, Vicksburg 2006.
[17] Papanicolaou, A., et al., Sediment transport modeling review – Current and future developments, Journal of Hydraulic Engineering, 134(1), 1–14.
[18] Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, Warszawa 1986.
[19] RZGW, http://www.krakow.rzgw.gov.pl (access: 11.04.2017).
[20] Shen H. T. et al., A mathematical model for oil slick transport and mixing in rivers, Special
Report 93-21. U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover, NH 1993. 78.
[21] Soulsby R. L., Dynamics of marine sands – A manual for practical applications, Thomas Telford Publications, London 1997, 249.
[22] Starmacha J., Mazurkiewicz-Boroń G., Zbiornik Dobczycki; ekologia – eutrofizacja – ochrona, Zakład Biologii Wód PAN, Kraków 2000.
[23] U.S Army Corps of Engineers, http://www.usace.army.mil/(access: 07.01.2016).
[24] USSD Committee on Hydraulics of Dams, Modeling Sediment Movement in Reservoirs, USSD, Denver 2015.
[25] van Rijn L. C., Principles of sediment transport in rivers, estuaries and coastal seas, The Aqua Publications, Netherlands 1993.
[26] Witek K., Symulacje przepływu wody w zbiorniku retencyjnym Tresna za pomocą modelu numerycznego ADH, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.