Class II mechanisms in the construction of retractable roofs

Anita Pawlak-Jakubowska,

Krystyna Romaniak

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję nowych rozwiązań ruchomych dachów w oparciu o mechanizmy klasy II. W pierwszej kolejności przeanalizowano istniejące zadaszenia pod kątem występujących w ich budowie mechanizmów. W kolejnym etapie sprawdzono możliwość skonstruowania zadaszenia opartego na różnego rodzaju czworobokach, których wszystkie człony połączone są z panelami dachowymi. Określono warunki brzegowe, które musi spełniać tego typu konstrukcja. Ostatecznie zbudowano modele badawcze, stosując rozwiązania konstrukcyjne analogiczne do rozwiązań używanych w istniejących obiektach.

Słowa kluczowe: dachy membranowe, ruchome dachy, mechanizmy klasy II
References

[1] Gerfen K., Wimbledon Centre Court Retractable roof, The Journal of the American Institute of Architects ARCHITECKT, 2009, http://www.architectmagazine.com/ technology/detail/wimbledon-centre-court-retractable-roof_o (access: 18.12.2015).
[2] Ishii K., Structural Design of Retractable Roof Structures, WIT Press, Southampton, Boston, 2000.
[3] MACHINE Design by Engiers for Engineers.
[4] http://www.moog.com/literature/ICD/Moog-Wimbledon_Roof_Electromechanical_Actuators-article-en.pdf (access: 18.12.2015).
[5] Młynarski T., Listwan A. i Pazderski E., Teoria mechanizmów i maszyn. Cz. III Analiza kinematyczna mechanizmów, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, 40–49.
[6] Norton R.L., Kinematics Design of Machinery: An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machine, McGraw Hill, 1999, 46–53.
[7] Pawlak-Jakubowska A., Romaniak K., Modelowanie geometrii przekryć ruchomych, Modelling in Engineering, 25(56)/2015, 95–101.
[8] Uni–System, www.uni-systems.com (access: 18.12.2015).