Determination of the diastase activity in honeys

Joanna Kuc,

Marianna Kostina,

Adam Grochowalski

Abstrakt

Oznaczono liczbę diastazowa w pięciu miodach metodą rekomendowaną w normie PN-88/A-77626 i według metody Phadebas. Badania wskazują, że warunki przechowywania miodów nie miały większego wpływu na obniżenie liczy diastazowej. Jednak przechowywanie miodów przez dłuższy czas powoduje obniżenie wartości liczby diastazowej. Korelacja pomiędzy dwoma stosowanymi metodami była bardzo silna (r = 0,921).

Słowa kluczowe: a diastazowa, miód
References

[1] Al-Mamary M., Al-Meeri A., Al-Habori M., Antioxidant activities and total phenolics of different types of honey, Nutrition Research 22, 2002, 1041–1047.
[2] Mandal M.D., Mandal S., Honey: Its medicinal property and antibacterial activity, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1, 2011, 154–160.
[3] Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. Official Journal of the European Communities, http://www.ihc-platform.net/honeydirective2001.pdf (access: 23.05.2017).
[4] Persano Oddo L., Baldi E., Accorti M., Diastatic Activity of Some Unifloral Honeys, Apidologie, 21, 1990, 17–24.
[5] Diastase Activity (a-AMYLASE) in Honey Assay Procedure K-Amzhy 10/07. Megazyme International Ireland 2007, https://www.megazyme.com/docs/analytical-applicationsdownloads/ amylase_in_honey_30602 (access: 23.05.2017).
[6] Polska norma PN-88/A-77626 Miód pszczeli, Wyd. Normal, Alfa, Warszawa 1988.
[7] Schade J. E., Marsh G.L., Eckert J. E., Diastatic activity and hydroxymethylfurfural in honey and their usefulness in detecting heat adulteration, Food Research 23, 1958, 446-463.
[8] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz. U. Nr 17 poz. 94).
[9] Harmonised methods of the International Honey Commission. Stefan Bogdanov, Bee Product Science, http://www.ihc-platform.net/ihcmethods2009.pdf (access: 23.05.2017).
[10] Honey Diastase Test. Instructions for use, Magle AB, Sweden 2010, www.phadebas.com (access: 23.05.2017).