Modern information management throughout a construction project life cycle – selected issues concerning digitization in construction and a case study

Krystyna Araszkiewicz,

Anna Tryfon - Bojarska

Abstrakt

The use of innovative technologies and digitisation tools may significantly improve the preparation and execution of a construction project. The article discusses the results of the latest research concerning digitisation in construction and an innovative model of communication between participants of a construction project in reference to the Building Information Modelling method, the concept of Integrated Project Delivery and Facility Management principles. Conclusions from the analysis of results of implementation of innovative, digital tools and information management techniques will be presented using case studies of three construction projects - the construction of the New Karolinska Solna University Hospital in the Stockholm region, an office building in Wrocław and the expansion of the national road No. 8 to meet the parameters of an express road at the Wyszków–Poręba hub.

Słowa kluczowe: information management, digitisation, BIM, construction project life cycle, Facility Management
References

[1] Arak P., Bobiński P., Czas na przyspieszenie – Cyfryzacja gospodarki Polski [online], www. research.politykainsight.pl (access: 02.11.2016).
[2] Chyba Z., Struktura zarządzania nowatorskimi technologiami informacyjnymi, komunikacyjnymi i automatyką, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Vol. 83, 2015, 83–91.
[3] Szymański T., Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora budownictwo, Zarządzanie i Finanse, R. 11, nr 1, cz. 4, 2013, 543–557.
[4] Parsanezhad P., An overview of information logistics for FM&O business processes, [in:] Conference Materials – European Conference on Product and Process Modelling, eds.
Mahdavi A., Martens B., Scherer R., 17–19 September 2014, Vienna, Austria.
[5] Hadaya P., Pellerin R., Determinants of construction companies’ use of web–based
interorganizational information systems, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 15 (5), 2010, 371–384.
[6] Viljamaa E., Peltomaa I., Intensified construction process control using information integration, Automation in Construction Vol. 39, 2014, 126–133.
[7] Bankvall L., Bygballe L.E., Dubois A., Jahre M., Interdependence in supply chains and projects in construction, Supply Chain Management: An International Journal, 15 (5),
2010, 385–393.
[8] Lönngren H., Rosenkranz C., Kolbe H., Aggregated construction supply chains: success factors in implementation of strategic partnerships, Supply Chain Management: An International Journal, 15 (5), 2010, 404–411.
[9] Vrijhoef R., Koskela L., The four roles of supply chain management in construction, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol.6, 2000, 169–178.
[10] Szymczak M., Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw, Organizacja i Kierowanie, Vol. 4, 2013, 26–40.
[11] Fulford R., Standing C., Construction industry productivity and the potential for collaborative practice, International Journal of Project Management, Vol. 32, 2014, 315–326.
[12] Underwood J., Isikdag U., Emerging technologies for BIM 2.0., Construction Innovation, Vol. 11 (3), 2011, 252–258.
[13] Yalcinkaya M., Arditi D., Building Information Modeling (BIM) and the construction management body of knowledge, The IFIP WG5.1 10th International Conference on Product Lifecycle Management – PLM13, Nantes, France, 6–10 July 2013.
[14] Arayici Y., Egbu Ch., Coates P., Building Information Modelling (BIM) implementation and remote construction projects: issues, challenges, and critiques, ITcon, Vol. 17, 2012, 75–92.
[15] Redmond A., Hore A., Alshawi M., West R., Exploring how information exchanges can be enhanced through Cloud BIM, Automation in Construction, Vol. 24, 2012, 175–183.
[16] Nicał A.K., Wodyński W., Enhancing Facility Management through BIM 6D, Procedia Engineering, Vol. 164, 2016, 299–306.
[17] https://www.bimeye.com/case/new-karolinska-solna/ (access: 03.01.2017).
[18] Smoliński M., Skanska Biuro Projektów Advanced BIM, materiały prezentujące wyniki badań ankietowych związanych z zastosowaniem BIM360 Team, 2016.
[19] Dokumentacja kontraktowa i materiały informacyjne, Skanska S.A.