Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings

Abstrakt

The paper discusses the issue of building environmental assessments carried out as part of an integrated life cycle design process. The paper presents the methods used to evaluate environmental impact based on CEN and ISO standards. The paper concludes with an excerpt from an environmental assessment of a reinforced concrete structural frame in an office building.

Słowa kluczowe: sustainable construction, ILCD, LCA
References

[1] Adamczyk W., Ekologia Wyrobu – jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004.
[2] EN 15643-2:2011 Sustainability of construction works. Assessment of buildings. Framework for the assessment of environmental performance.
[3] EN 15978:2011 Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method.
[4] Environmental Consultant INTRON B.V, Environmental declaration Superplasticizing admixtures, EFCA, 2002.
[5] Hajek P., Integrated life cycle assessment of concrete structures, State-of-art report prepared by Task Group 3.7., fib, Prague 2013.
[6] International Standard ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. International Standard Organization.
[7] Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.
[8] Lesiuk, A., Oleszczuk, P., Kuśmierz, M., Zastosowanie techniki LCA w ekologicznej ocenie produktów, technologii i gospodarce odpadami, [w:] J. Ryczkowski, Adsorbenty i katalizatory,
Wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, 453–466.
[9] PN-EN 15643-1:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 1: Zasady ogólne.
[10] PN-EN 15643-2:2011. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
[11] PN-EN 15978:2012. Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.

  • O autorach