Application of Ishikawa diagram for failure analysis of a car water pump

Joanna Fabiś-Domagała

Abstrakt

The paper presents an identification of potential causes and effects of failures of a coolant pump for internal combustion engines. Ishikawa's quality improvement tools have been used to analyze the defects. The main causes of pump failures and cause-effect relationships have been identified. The main causes were identified and classified in order to select those which have the greatest influence on pump damage during operation.

Słowa kluczowe: Ishikawa diagram, coolant pump
References

[1] Gołaś H., Mazur A., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
[2] www.jakosc.biz., Diagram-ishikawy, 2009.
[3] Kindlarski E., Wykres Ishikawy, Warszawa 1995.
[4] www.terminalczesci.pl, Pompa wody – funkcja, budowa, zasada działania, 2012.
[5] Rybicki R., Pompa wodna, www.auto-swiat.pl, 2010.
[6] Hańczka W., Pompy wody w napędach rozrządu – problemy, motofocus.pl, 2013.
[7] Tabor A., Rączka M., Kowalski M., Nowoczesne zarządzanie jakością: praca zbiorowa. T. 2, Metody i narzędzia jakości, normalizacja, akredytacja, certyfikacja, Centrum Szkolenia i Org. Systemów Jakości, Kraków 2004.
[8] www.aa1car.com/library/water pump, Water Pump Diagnosis & Replacement.