Deformation of the city

Rafał Blazy

Abstrakt

Miasta w obecnym czasie rozwijają się w sposób bardzo dynamiczny i żywiołowy. Jednocześnie w rzeczywistości polskiej wiele miast fizycznie traci cechy zabudowy, która od wieków definiowała przestrzeń miejską. Wydaje się, że niektóre przypadki miast polskich zmierzają w kierunku „bezformia”, a ich struktura zamiast podlegać krystalizacji ulega deformacji i destrukcji. Problem utraty miejskiej formy miast został nazwany przez autora deformowaniem miasta. W artykule zaprezentowano zjawiska społeczne, kulturowe i legislacyjne, które wywołują niekorzystne procesy, wskazano także na szanse i możliwości realnego zapobiegania rozbijaniu struktury miejskiej.

Słowa kluczowe: Chaos, bezkształtne miasto, zdeformowane miasto, miasto bez miasta, przyszłość miast, deformowanie miasta, kreowanie miasta, formowanie miasta
References


[1] Anderson J.F., St. Augustine and Being. A Metaphysical Essay, Villanova University, Martinus Ni Hoff, Hague 1965.

[2] Banasiak M., Beauty as a subjective and objective value, May 17–20, 2010, Chair of the UKSW, http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/17pos.htm (access: 12.12.2016).

[3] Bartkowicz B., Przyczyny braku kompozycji i piękna w przeobrażeniach i rozwoju miast, Teka Komisji UiA PAN, Vol. XXXIII, Kraków 2001.

[4] Baum M., Re-use. From Exception to Normality: Re-use in Urban Development, [in:] The city as Resource, T. Rieniets, N. Kretschmann, M. Perret, J. Verlag (eds.), GmbH, Berlin 2014, 145–154.

[5] Bednarek-Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., Spatial Conflicts in Selected Communes, [in:] P. Śleszyński and J. Solon (eds.), Planning and Spatial Conflicts in Municipalities, Studia KPZK PAN, 130, Warszawa 2010, 90–120.

[6] Berger A., Drosscape – Wasting Land in Urban America, Princeton Architectural Press, New York 2006.

[7] Bollier D., The Commons, The Commons, Dobro wspólne dla każdego, Faktoria, Zielonka 2014.

[8] Borsa M., Indicators for urban development, http://www.m-borsa.net/edu/ranslationsUrbanistyczne.pdf (access: 12.12.2016).

[9] Chiodelli F., Typology of spaces and topology of tolerance: city, pluralism, ownership, Gran Sasso Science Institute, L'aquila, Stefano Moroni, Politecnico di Milano, “Journal of Urban Affairs”, Vol. 0/2013, 1–16.

[10] Delz S., Spatial Dialogic. An integrative approach to urban development in rapidly transforming cities Lessons of informality, 190–200.

[11] Eisenschmidt A., The City's Architectural Project from Formless City to Architects, [in:] Architectural Design, Special Issue: City Catalyst: Architecture in the Age of Extreme Urbanization, Vol. 82, Issue 5, September/October 2012.

[12] Emacora T., Bullivant L., Recoded City. Co-creating Urban Futures, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2016.

[13] European Commission, Directorate-General for Regional Policy: Cities of the future. Challenges, visions, perspectives. European Union, Amsterdam October 2011, Amsterdam, October 2011.

[14] Gehl J., lectures on Changing mindsets about urban planning and living, http://www.youtube.com/watch?v=Lid9ELzzT8Y (access: 12.12.2016).

[15] Gehl J., lectures on Cities for people, http://www .youtube.com/watch?V=KL_RYm8zs28 (access: 12.12.2016).

[16] Gutowski B., The space of dreamers. City as a Utopian project, Warszawa 2006.

[17] Gzell S., Urban doctrine in times of plague, “Urban Review“, http://www.przegladurbanistyczny.pl/gzell (access: 12.12.2016).


[18] Hawrylak M., Hawrylak P., Fragmentaryzacja Miasta, „Czasopismo Techniczne”, 2-A/2007, 125–133.

[19] Kloosterboer M., Lessons of Informality, [in:] Lessons of Informality. Architecture and Urban Planning for Emerging Territories – Concepts form Ethiopia, F. Heisel, B. Kifle (eds.), Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2016.

[20] Kopeć A., Spatial order catalyst for the development of Gdansk?, “Pomeranian space”, 2/2007 (31), [in:] http://ppg.ibngr.pl/pomorska-spaces/post-space-atalyst-development-gdanska (access: 12.12.2016).

[21] Lessons of Informality. Architecture and Urban Planning for Emerging Territories – Concepts form Ethiopia, F. Heisel, B. Kifle (eds.), Birkhäuser Verlag GmbH, Basel 2016.

[22] Living in the endless city, R. Burett, D. Sudjic (eds.), Urban Age Production Team, Phaidon Press. Ltd., London 2011.

[23] Lyons F., Przyszłość Miasta, Gestaltyzm Miasto, „Czasopismo Techniczne”, 1-A/1/2012, 473–483.

[24] Maciocco G., Fundamental trends in city development, [in:] Springer Science + Business Media B.V., 2008.

[25] Maciocco G., Tagliagambe S., People and Space. New Forms of Interaction in the City Project. Urban and Landscape Perspectives, Springer Science + Business Media B.V., p. 3.

[26] Merrifield A., The Urban Question, Urbanization and Regional Research, Vol. 37.3, May 2013, 909–922.

[27] Recycling Spaces, Marta Schwartz Partners, Thames Hudson, London 2011.

[28] Rubinowicz P., Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury, Ph.D. Dissertation, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, Kraków 2010.

[29] Sivaramakrishmann K.C., Democracy and self-interest, [in:] Living in the endless city. Urban Age Produciuon Team, Phaidon Press, Ltd. London 2011, 90–93.

[30] Spatial Planning and Leveling Opportunities in the Enlarged Areas of the European Union, Kraków 2005.

[31] The spatial planning in gminas: state, dynamics, conditions, Co-author: Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences, Sedno, Warszawa 2012 .

[32] What is a city, Essays, Yearbook of Architecture and 2000, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000.

[33] Wilson E.O., Wilson D.S., Evolution for the Good of the Group, “American Scientist”, Vol. 96, September 2008, 380–389.

[34] http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=3184 (access: 12.12.2016).

[35] http://www.finansewurbanizacja.pl/konferencja (access: 12.12.2016).

[36] http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=569079 (access: 12.12.2016).

[37] http://www.widewalls.ch/deconstructivism-buildings (access: 12.12.2016).