New role of buildings as contributors to the infrastructure

Wojciech Kujawski

Abstrakt

Budynki mogą tworzyć poczucie wspólnoty i dodawać do charakteru dzielnic i miast. Mogą też wspierać społeczności poprzez bezpośredni wkład w wymagania infrastrukturalne sąsiadów lub poprzez zmniejszenie własnych potrzeb oraz/lub tworzenie systemów zaopatrzenia i oczyszczania w celu zwiększenia pojemności systemów, na przykład w odniesieniu do energii i wody. Budynki mogą również zmniejszyć marnotrawstwo w środowisku i obciążeniach ekonomicznych, odzyskując ciepło utracone przez nieefektywne systemy i wykorzystując odpady komunalne, zwłaszcza bioodpady, jako źródło paliwa. Zapotrzebowanie na energię w budynkach stanowi znaczną część wyzwania, aby zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych, oszczędzać zasoby, zmniejszyć emisję i złagodzić skutki zmian klimatycznych, a jednocześnie przedstawiać możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu na infrastrukturę komunalną. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak budynki mogą złagodzić takie oddziaływania, a jednocześnie działać jako elementy infrastruktury.

Słowa kluczowe: energia, infrastruktura, energooszczędność, środowisko, społeczność, ekologia, sąsiedztwo
References

[1]Kujawski W., Pollard D. – some case studies, Grammenos F. – Fused Grid. Boddy S. – writer Contracted by CMHC, Buildings as Infrastructure Contributors, Article for Ontario Association of Architects – OAA, CMHC, 2009.

[2] Grammenos F., Lovegrove G.R. Remaking the City Street Grid. A Model for Urban and Suburban Development, 2015.

[3] Larsson N., Salat S. Performance Synergies in Small Urban Zones, 2013

[4]Pollard D.,Corelation of Infrastructure and Nature, Article for American Institute of Architects,2016

[5] Tillie N. et al. 2009a. REAP: Towards CO2 neutral urban planning, 45th ISOCARP Congress 2009.

Tillie N. et al. 2009b. REAP Rotterdam Energy Approach and Planning, Towards CO2 – neutral urban Development,Rotterdam.

[6] Pratt R.G. et al., The Smart Grid: An Estimation of the Energy and CO2 Benefits, U.S. Department of  Energy Revision 1, 2010.

 [7] BioRegional Development Group, Beddington Zero Energy Development,2002.

 [8] Canada Green Building Council, Green Building in Canada: Overview and Summary of Case Studies,

 2006.

[9] City of Ottawa, Cash in Lieu of Parking Review.

[10] Transport Canada. Urban Transportation Showcase Program, Complete Streets: Making Canada’s roads safer for all, http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/tc/T41-1-72-eng.pdf (access: March 2017).

[11] CMHC, Green Roofs: A Resource Manual for Municipal Policy Makers, 2006, https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=en&cat=123&itm=73&sere=2&start=1&stfl=green%20roof&fr=1495130589887(access: March 2017).

[12] Ceres, From Risk to Opportunity: Insurer Responses to Climate Change, 2009, http://insurance.lbl.gov/opportunities/risk-to-opportunity-2008.pdf(access: March 2017).

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Eco-industrial_park(access: March 2017).

[14] https://www.youtube.com/watch?v=bYs9DFGQxHg(access: March 2017).

[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg_Eco-industrial_Park(access: March 2017).

[16] https://www.iisd.org/business/viewcasestudy.aspx?id=77(access: March 2017).

[17] http://vancouver.ca/home-property-development/southeast-false-creek-neighbourhood-energy-utility.aspx(access: March 2017).

[18] http://korbanltd.com/portfolio/the-currents-wellington-street-ottawa(access: March 2017).

 

[19] http://www.willistower.com/building-information/sustainability(access: March 2017).

[20] https://traveldigg.com/willis-tower-the-chicagos-skyscraper(access: March 2017).

[21] http://www.timescolonist.com/life/islander/new-beginning-for-dockside-green-project-in-vic-west-1.9377150(access: March 2017).

[22] http://www.solaripedia.com/13/247/2607/dockside_green_water_feature.html(access: March 2017).

[23] www.googleearth.pl(access: March 2017).

[24] http://urbantoronto.ca/news/2015/05/scale-model-regent-park-gives-insight-future(access: March 2017).

[25] https://www1.toronto.ca/city_of_toronto/city_planning/community_planning/files/pdf/regentpark_planning-rationale.pdf(access: March 2017).

[26] http://www.fvbenergy.com/projects/regent-park-community-energy-system(access: March 2017).

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_for_Interactive_Research_on_Sustainability(access: March 2017).

[28] http://www.ecotek.ca/ECO-TEK_Ecological_Technologies/Home.html(access: March 2017).

[29] https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain_World_Trade_Center(access: March 2017).

[30] https://www.flickr.com/photos/fhsu/4486351029(access: March 2017).

[31] https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46532306(access: March 2017).

[32] http://www.bioregional.com/beddington-zero-energy-development-case-study-report(access: March 2017).

[33] https://goo.gl/images/yADkxz(access: March 2017).

[34] https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/eqsucoin/eqsucoin_003.cfm(access: March 2017).

[35] https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67063.pdf(access: March 2017).

[36] https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/66071.pdf(access: March 2017).

[37] https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/63760.pdf(access: March 2017).

[38] http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/sustainable_development.html(access: March 2017).