Modelling the delivery and laying of concrete mix

Andrzej Więckowski

Abstrakt

Celem artykułu jest badanie zmienności, gwarantowanych czasów urabiania mieszanki betonowej wraz ze wskazaniem rozwiązań spełniających warunek ukończenia wbudowywania każdej porcji, jeszcze przed chwilą początku wiązania cementu. Zastosowano modele teorii kolejek: M/M/N/-/N – organizacja I, dla przypadku „realizacji dostaw bezpośrednio po rozładunkach” przy automatycznym przesyłaniu informacji z budowy do betonowni systemem RFID oraz M/M/1/FIFO/N/F – organizacja II, z funkcjonowaniem jednostek transportowych w „cyklu zamkniętym” i samoregulacją ich pracy. W przykładzie betonowania przęsła estakady, przy zastosowaniu organizacji I, wskazano mniejsze czasy oczekiwań samochodów z mieszanką na budowie, a większe oczekiwania pojazdów niezaładowanych w betonowni, jak też większą wydajność zespołów wbudowujących mieszankę, w porównaniu z organizacją II.

Słowa kluczowe: teoria kolejek, budownictwo, organizacja produkcji
References

[1] Abdelhamid T.S., El-Gafy M., Salem O., Lean Construction: Fundamentals And Principles, American Professional Constructor Journal 2008.
[2] Akhavian R., Behzadan A.H., Evaluation of queuing systems for knowledge-based simulation of construction processes, Automation in Construction, 7/2014, 37–49.
[3] Asmussen S., Applied Probability and Queues, Springer–Verlag, New York-Berlin Heidelberg 2010.
[4] Belniak S. et al., Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.
[5] Carmichael D.G., Shovel-truck queues: a reconciliation of theory and practice, Construction Management and Economics, 4(2) 1986, 161–177.
[6] Farid F., Koning T.L., Simulation Verifies Queuing Program for Selecting Loader-Truck Fleets, Journal of Construction Engineering and Management, 120(2) 1994, 386–404.
[7] Filipowicz B., Dzikowska K., Systemy i sieci kolejkowe w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo ABART, Kraków 2008.
[8] Filipowicz B., Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
[9] Gross D., Shortle J.F., Thompson J.M., Harris C.M., Fundamentals of Queuing Theory, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
[10] Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
[11] Jaworski K., Metodologia projektowania realizacji budowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.
[12] Lu M., Shen X., Chen W., Automated Collection of Mixer Truck Operations Data in Highly Dense Urban Areas, Journal of Construction Engineering and Management, 135(1) 2009, 17–23.
[13] Sadeghi N., Robinson F.A., Gerami S.N., Queue performance measures in construction simulation models containing subjective uncertainty, Automation in Construction, 60/2015, 1–11.
[14] Więckowski A., Sozoekonomiczny model realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego, Monografia 246, Politechnika Krakowska, Kraków 1999.
[15] Więckowski A., Principles of the NNM method applied in the analysis of process realisation, Automation in Construction, Elsevier Science BV, 11(4) 2002, 409–420.
[16] Więckowski A., System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu, Politechnika Krakowska, Monografia 375, Kraków 2010.
[17] Więckowski A., Transport mieszanki betonowej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
[18] Więckowski A., The analysis of the concrete mix delivery organisation to the construction site, Creative Construction Conference, Budapest, Hungary 2013, 472–481.
[19] Więckowski A., Skibniewski M., Errors of Calculations in M/M/1/FIFO/N/F Model with Limited Duration of Shift, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Vilnius 2008, 708–716.