Analysis of influence of LEED certification process to achieve the passive house standard

Maciej Knapik

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę wpływu procesu certyfikacji LEED na osiągnięcie przez budynek standardu budynku pasywnego. Celem certyfikacji LEED jest zmniejszenie energochłonności obiektu, zużycia wody oraz zmniejszenie jego wpływu na otoczenie. Budynek pasywny charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na energię wynoszącym 15 kWh/(m2*rok). Budynki pasywne są wynikiem wprowadzenia nowych idei w procesie projektowania budynków. Artykuł przedstawia wyniki analizy na podstawie przykładowych obiektów. Wyniki pokazują, że certyfikat LEED w znaczny sposób wpływa na uzyskanie standardu budynku pasywnego.

Słowa kluczowe: certyfikat LEED, energochłonność budynku, budynek pasywny
References

[1] Feist W., Münzenberg U., Thumulla J., Podstawy budownictwa pasywnego, PIBP, Gdańsk 2009.
[2] Energy demands for buildings, http://www.pibp.pl (access: 03.04.2016).
[3] ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2016 – Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.
[4] What is LEED?, LEED v4 for Homes LEED, solutions, www.usgbc.org (access: 03.04.2016).
[5] Reposa J.H. Jr., Comparison of USGBC LEED for Homes and the NAHB National Green Building Program, International Journal of Construction Education and Research, Vol. 5, 2009, Issue 2, 108–120.
[6] Beauregard S.J., Berkland S., Hoque S., Ever green: A post-occupancy building performance analysis of LEED certified homes in New England, Journal of Green Building, Vol. 6, Issue 4, 138–145.
[7] Rylewski E., Energia własna, TINTA, Warszawa 2002.
[8] The use of solar energy, wall insulation, http://www.passiv.de (access: 03.04.2016).
[9] PN–EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
[10] Fumo N., A review on the basics of building energy estimation, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 31, March 2014, 53–60.
[11] Residential Energy Services Network (RESNET), http://www.resnet.us (access: 03.04.2016).
[12] Knapik M., Budownictwo proekologiczne, [in:] OSA, Odpady, Środowisko, Atmosfera, Materiały pokonferencyjne. Referaty. Prezentacje, Müller J. (ed.), Wydawnictwo PK, Krakó1) 2014, 87–92.
[13] Gorse Ch.A., Johnston D., Thermal bridge, Oxford Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering, 3rd ed. Oxford UP, 2012, 440–441.
[14] Binggeli C., Building Systems for Interior Designers, Hoboken, John Wiley & Sons, New York.
[15] Solutions to Thermal Bridging. Sustainable Comfort and Efficiency, www.shock-us.com (access: 03.04.2016).
[16] Hua G., McClung V.R. , Zhang S., Impact of balcony thermal bridges on the overall thermal performance of multi-unit residential buildings: a case study, Energy and Buildings, 60, 2013, 163–173.
[17] Your Home: Australia's guide to environmentally sustainable home, Batteries and Inventers, http://www.yourhome.gov.au (access: 03.04.2016).
[18]What is the Cost of Building Green, blog.rkinsley.com (access: 03.04.2016).
[19] Resnet HERS Index, hersindex.com (access: 03.04.2016).
[20] Proinvest, proinvest.poznan.pl (access: 03.04.2016).