Cfd simulation of cavitation over water turbine hydrofoils

Mariusz Domagała,

Hassan Momeni

Abstrakt

Turbiny wykorzystujące pływy morskie są coraz częściej wykorzystywane jako źródła czystej energii. Energię pływów morskich można uzyskać w podobny sposób jak w przypadku energii wiatrowej, ale turbiny wykorzystujące pływy morskie muszą spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymagania. Jednym z czynników mających wpływ na efektywność hydrodynamiczną turbin jest zjawisko kawitacji. Artykuł przedstawia wykorzystanie metod CFD do symulacji zjawiska kawitacji przy opływie typowych profili lotniczych.

Słowa kluczowe: CFD, kawitacja
References

[1] Brennen C.E., Cavitation and bubble dynamics, Oxford University Press, 1995.
[2] Szkodo M., Mathematical description and evaluation of cavitation erosion resistance of materials, Journal of Materials Processing Technology, 2005.
[3] http://airfoiltools.com (access: 24.02.2017).
[4] Bahaj A.S., Batten W.M.J., Chaplina J.R, Experimental verifications of numerical predictions for the hydrodynamic performance of horizontal axis marine current turbines, Renewable Energy 32, 2007, 2479–2490.
[5] Mehmood N., Liang Z., Khan J., Diffuser Augmented Horizontal Axis Tidal Current Turbines, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(18), 2012, 3522–3532.
[6] CFD for Wind and Tidal Offshore Turbines, E. Ferrer, A. Montlaur (eds.), Springer Tracts in Mechanical Engineering, ISSN 2195-9870 (electronic), Springer 2015.
[7] Bir G.S., Lawson M.J., Li Y., Structural Design of a Horizontal-Axis Tidal Current Turbine Composite Blade, ASME 30th International Conference on Ocean, Offshore, and Arctic Engineering Rotterdam, Netherlands, June 19–24, 2011.
[8] Zeiner-Gundersen D.H., Turbine design and field development concepts for tidal, ocean, and river applications, Energy Science and Engineering 2015, 3(1): 27–42.
[9] Domagała M., Simulation of cavitation in jet pumps, Technical Transactions, 1-M/2013.
[10] Domagała M., Momeni H., Proceedings of the 8th International Conference on Business and Technology Transfer (ICBTT 2016), Magdeburg, Germany.