Quality function deployment method for selected website usability analysis

Joanna Fabiś-Domagała

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę użyteczności wybranego serwisu internetowego przy wykorzystaniu jakościowej metody QFD. Zidentyfikowano wymagania użytkowników oraz związane z nimi parametry techniczne tworząc diagramy podobieństw i zależności. Opracowano zarówno wykresy przedstawiające
wyniki benchmarkingu użytkownika oraz benchmarkingu technicznego, jak i wykresy wartości docelowych obliczone dla wymagań użytkownika i parametrów technicznych.

Słowa kluczowe: metoda QFD, analiza użyteczności, serwis internetowy
References

[1] Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
[2] Quality Function Deployment, http://www.public.iastate.edu (access: 15.01.2017).
[3] www.retina.pl (access: 15.01.2017).
[4] www.spkso.waw.pl (access: 31.01.2017).
[5] Sikorski M. , Zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej wybranego serwisu www, Politechnika Gdańska, 2003.