Application of approximation technique to on-line updating of the actual cost curve in the earned value method

Ewa Kozień

Abstrakt

Metoda wartości wypracowanej (EVM) jest powszechnie stosowana w ilościowym zarządzaniu projektami. Przebieg krzywej kosztów rzeczywistych jest zwykle inny niż przebieg krzywej kosztów planowanych. W celu realistycznej oceny czasu końcowego realizacji projektu bądź jego rzeczywistych kosztów może być zastosowana metoda bieżącego poprawiania przebiegu krzywej kosztów rzeczywistych. Krzywa kosztów rzeczywistych ma zwykle przebieg podobny do przebiegu krzywej S. Metody aproksymacji są często stosowane w zastosowaniach inżynierskich. W artykule dyskutowana jest możliwość zastosowania wielomianów trzeciego stopnia do bieżącego uaktualniania przebiegu krzywej kosztów bieżących.

Słowa kluczowe: metoda wartości wypracowanej, krzywa S, aproksymacja
References

[1] Arfken G.B., Weber J.W., Mathematical Models for Physicist, Burlington MA, Harcourt/Academic Press San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Toronto, Tokyo 2001.
[2] Bass’ Basement Research Institute (BBRI), Mathematical derivation of the Bass model, 2012, http://www.bassbasement.org/BassModel
[3] Burke R., Project Management. Planning and Control Techniques, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 1999.
[4] Cioffi D.F., A tool for managing project: an analytic parametrization of the S-curve, International Journal of Project Management, 2001, No. 23, 215–222.
[5] Corovic R., Why EVM is not good for schedule performance analyses (and how it could be…), The Measurable News, www.earnedschedule.com/papers, 2006–2007.
[6] Czarnigowska A., Earned value method as a tool for project control, Budownictwo i Architektura, 2008, No. 3, 15–32.
[7] Dolezal J., Projektovy management. Komplexne, prakticky a podle svetovych standardu, Grada Publishing, Praha 2016.
[8] Evensmo J., Karlsen J.T., Earned value based forecasts – some pitfalls, AACE International Transactions, 2006.
[9] Hillson D., Earned value management and risk management: a practical synergy, PMI 2004 Global Congress Proceedings, Anaheim, California, USA 2004.
[10] Hines W.W., Montgomery D.C., Probability and statistics in engineering and management science, Wiley, New York 1990.
[11] Lipke W., Henderson K., Earned schedule – an emerging enhancement to EVM, 2007, www.pmicos.org/EVMDEC07.pdf
[12] Mahadik S.G., Bhangale P.P., Study & analysis of construction project management with earn value management system, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2013, Vol. 3, Iss. 4, 40–44.
[13] Morrison F., The Art of Modeling Dynamic Systems. Forecasting for Chaos, Randomness and Determinism, Multiscience Press Inc., 1991.
[14] Murmis G.M., S curves for monitoring project progress, Project Manage Journal, 1997, 29–35.
[15] Narbaev T., De Marco A., An earned schedule-based regression model to improve cost at completion, Journal of Project Management, 2013, Vol. 32, No. 6, 1007–1018.
[16] Narbaev T., De Marco A., Combination of growth model and earned schedule to forecast project cost at completion, Journal of Construction Engineering and Management, 2014, Vol. 140, No. 1.
[17] Project Management Institute (PMI), Practice standard for earned value management, Newtown Square, PA, 2011.
[18] Seber G.A.F., Wild C.J., Nonlinear regression, Wiley, New York 1989.
[19] Vandevoorde S., Vanhoucke M., A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics, 2006, International Journal of Project Management, Vol. 24, 289–302.
[20] Walczak R., Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady, Difin, Warszawa 2014.
[21] Wanner R., Earned Value Management. So machen Sie Ihr Projektcontrolling noch effektiver, Demand GmbH, Norderstedt 2007.
[22] Wawak S., Earned Value – metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego, Management Forum 2000, K. Krzakiewicz, S. Cyfert (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, 268–271.
[23] Webb A., Using earned value. A project manager’s guide, Gower Publishing Ltd., Aldershot- Burlington 2003.
[24] Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.