Application of porous media flow model for the regenerator fluidised bed simulation

Przemysław Młynarczyk,

Piotr Cyklis

Abstrakt

Modelowanie przepływu przez złoże fluidyzacyjne jest zadaniem skomplikowanym, bardzo czasochłonnym oraz wymagającym dostępu do bardzo dużych mocy obliczeniowych. W niektórych jednak przypadkach modelowanie tego typu przepływu można uprościć do przepływu przez warstwę porowatą, tak jakby złoże miało postać stałą. W artykule przedstawiono porównanie przepływów bez złoża oraz ze złożem stałym w celu oszacowania wpływu na erozję warstwy wierzchniej.

Słowa kluczowe: Przepływ porowaty, regenerator, złoże fluidyzacyjne
References

[1] Philippsen C.G., Vilela A.C.F., Zen L.D., Fluidized bed modelling applied to the analysis of processes: review and state of the art, Journal of Materials Research and Technology 4(2), 2015, 208–216.
[2] Calis H.P.A., Nijenhuis J., Paikert B.C., Dautzenberg F.M., van den Bleek C.M. CFD modelling and experimental validation of pressure drop and flow profile in a novel structured catalytic reactor packing, Chemical Engineering Science 56, 2001, 1713–1720.
[3] Geldart D., Types of gas fluidization, Powder Technology, Vol. 7, Iss. 5, 1973, 285–292.
[4] Kedouci M.A., Kharroubi B., Khelfaoui R., Bendida A., Dennai B., Maazouzi A., Simulation of water filtration in porous zone based on Darcy’s law, Energy Procedia 36, 2013, 163–168.
[5] Wang F., Tan J., Wang Z., Heat transfer analysis of porous media receiver with different transport and thermophysical models using mixture as feeding gas, Energy Conversion an Management, 2014, 159–166.
[6] ANSYS Fluent Documentation, v. 16.2.