Application of the multi-generating method to support the quality of smart designs of experiment

Andrzej Skowronek

Abstrakt

Artykuł przedstawia metodę używaną w procesie generowania elastycznych planów eksperymentu w specjalnym programie komputerowym z zastosowaniem liczb pseudolosowych, których użycie może mieć znaczący wpływ na jakość planów. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa wygenerowania planu optymalnego dla ustalonych parametr w generowania planu, zastosowano specjalną metodę, w której generowanych jest wiele planów i wybierany najlepszy na podstawie parametrów tzw. analizy ekwipartycyjnej. Uzyskane wyniki potwierdzają znaczący pozytywny wpływ metody na jakość elastycznych planów eksperymentu.

Słowa kluczowe: elastyczne plany eksperymentu, badania eksperymentalne
References

[1] Montgomery D.C., Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Hoboken 2012.
[2] Hinkelmann K., Kempthorne O., Design and Analysis of Experiments. Volume 1. Introduction to Experimental Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
[3] Hinkelmann K., Kempthorne O., Design and Analysis of Experiments. Volume 2. Advanced Experimental Design, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.
[4] Polański Z., Empirical research – methodology and computer aiding, [in:] Modern metrology, J. Barzykowski (ed.), WNT (in Polish, Warszawa 2004).
[5] Skowronek A., Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu (Optimization the process of generating the flexible designs of experiment), Czasopismo Techniczne, 1-I/2007, 63–74 (in Polish).
[6] Johnson R.A., Bhattacharyya G.K., Statistics: Principles and Methods, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
[7] Sheskin D.J., Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. 3rd ed., Chapman&Hall/CRC, Florida 2004.
[8] Skowronek A., A method of self-adaptation calculating the value of the smart designs ofexperiment generation’s parameter, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B, 2009, 327–331.
[9] Dixit J.B., Solutions to Programming in C and Numerical Analysis, Laxmi Publications, 2006.