Additive manufacturing of titanium with application of cold spray process

Wojciech Żórawski,

Jarosław Sienicki,

Szymon Kowalski,

Janusz Mądry,

Anna Góral,

Medard Makrenek

Abstrakt

Natryskiwanie zimnym gazem jest nową technologią, która może być wykorzystana również w technologiach przyrostowych. Ta metoda jest odpowiednia dla materiałów łatwo utleniających się takich jak tytan. W artykule scha rakteryzowano mikrostrukturę i właściwości mechaniczne natryskanej zimnym gazem tytanowej struktury.

Cold spraying is a new technology which can be used in the area of additive manufacturing. This method is suitable for oxygen-sensitive materials, such as titanium. In this paper the microstructure and mechanical properties of cold sprayed titanium deposit were characterized.

Słowa kluczowe: technologie przyrostowe, natryskiwanie zimnym gazem, tytan , additive manufacturing, cold spraying, titanium