High-frequency cascade converter for a dual-system locomotive

Wojciech Mazur,

Waldemar Zając-Domański

Abstrakt

Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania konwertera rezonansowego LLC wyposażonego w częstotliwość średnią transformatora modernizującego istniejącej lokomotywy EU 07 do pojazdu dwusystemowego. Praca określa specyfikację takiego ulepszenia, ale projekt został ostatecznie odrzucony przez inwestora i stał się przedmiotem pracy dyplomowej. 

This article presents the concept for using an LLC resonant converter equipped with a medium-frequency transformer to upgrade the existing EU 07 locomotive into a dual-system vehicle. The work was created which sets out the specification for such an upgrade, but the design was eventually rejected by the investor and it became the subject of a diploma thesis.

Słowa kluczowe: konwerter rezonansowy LLC, wyposażony w częstotliwość średnią, transformator modernizujący , LLC resonant converter, equipped with medium frequency, modernizing transformer
References

[1] Mazur W., Modernizacja (części elektrycznej) lokomotywy EU 07na dwusystemową przy założeniu minimum zmian, Praca magisterska, Kraków 2017.

[2] Zhao C., Dujic D., Mester A., Steinke J. K., Weiss M., Lewdeni-Schmid S., Chaudhuri T., Stefanutti P., Power Electronic Traction Transformer – Medium Voltage Prototype, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No. 7, July 2014.

[3] Bin Wu, High Power Converters, IEEE Press, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006.

[4] Hong Huang, Designing an LLC Resonant Half – Bridge Power Converter, 2010 Texas Instruments Power Supply Design Seminar, SEM1900, Topic 3, Texas Instruments Incorporated, 2010, 2011.

[5] Yang B., Ren Y., Lee F. C., Integrated magnetic for LLC resonant converter, IEEE APEC Proceedings, 2002.

[6] Skarpetowski G., Tułecki A., Zając W., Studium wykonalności dla projektu modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EU07przeznaczonej do międzynarodowych przewozów towarowych, Listopad 2015.

[7] Skarpetowski G., Zając W., Oddziaływanie przekształtnikowych napędów trakcyjnych na infrastrukturę kolejową, Politechnika Krakowska, Kraków 2012.