Selecting quasi-constant weight code parameters for systems of automatics

Denys Gutenko

Abstrakt

W artykule uwzględniono wymagania dotyczące parametrów kodu quasi-równoważnego w odniesieniu do liczby zakodowanych komunikatów dla różnych wymagań w zakresie odporności na szum. Został zaproponowany algorytm wyboru optymalnych parametrów kodu quasi-równoważnego dla podanych liczby zakodowanych komunikatów i poziomu odporności na szum, który zapewniłby maksymalną prędkość przesyłu komunikatów.

In this paper, the requirements of quasi-constant weight code parameters are considered for a certain number of encoded messages and for various requirements of noise immunity. An algorithm is proposed for choosing the optimal parameters of a quasi-constant weight code for a given number of encoded messages and a level of noise immunity that would ensure maximum speed of control command transmission.

Słowa kluczowe: kody quasi-równoważne, kanał komunikacyjny, odporność na hałas, prędkość przesyłu komunikatów. , quasi-constant weight codes, communication channel, noise immunity, speed of control command transmission
References

[1]  Berezyuk N.T., Information encoding, Kharkiv 1978.

[2]  Tutevich V.N., Telemechanics, Moscow 1985.

[3]  Tsymbal V.P., Teriya information and coding, 1992, 263.

[4]  Peter Fenwick, A Note on Variable-Length Codes with Constant Hamming Weights, Journal of universal computer science, Vol. 21, issue 9, 2015.

[5]  Kulik I.A., Skordina Ye.M., Posny S.N., Error-detecting Ability of Quasi-Equilibrium Code of Sumy, Bulletin of Sumy State University Series Technical Sciences, No. 1, 2012, pp. 100–111.

[6]  Borisenko A.A., Berezhnaya O.V., Kulik I.A., Estimation of the noise immunity of the data transmission system on the basis of equilibrium codes, Sumy: Visnyk of Sumy State University, No. 1(12), 1999, pp. 79–82.