New forms in a historical context. Contemporary architectural interventions in the landscape of the Oder river’s riverfronts in Wrocław’s city centre

Jacek Gyurkovich

Abstrakt

The author analyses selected examples of contemporary built residential development projects in locations close to the historical city centre of Wrocław that create a new architectural frame around the waterfronts of the Oder River. The ambitious works of architecture, constituting a contemporary interpretation of the atmosphere and tradition of the place, introduce new values into the unique space of the waterfronts, remaining in accord with the new philosophy of cultural heritage.

Słowa kluczowe: Wroclaw, cultural landscape, contemporary architectural interventions
References

[1] Tomaszewski A., Ku nowej filozofii dziedzictwa, E. Święcka (ed.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.

[2] Januchta-Szostak A., Rola architektury w kształtowaniu tożsamości miejskich frontów wodnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, Poznań 2009, iss. 19, 119–127.

[3] Horn P., Fenomen relacji miasto – rzeka w nowych formach przestrzeni publicznej we Wrocławiu / Phenomenon of relationship City – River in new forms of public space in Wroclaw, „Czasopismo Techniczne” 1-A/1/2012, 269–280.

[4] Netczuk Ł.K., Zmiany w krajobrazie nadrzecznym centrum Wrocławia – zagrożenia i szanse na rozwój, [in:] Miasto w Kulturze, E. Trocka-Leszczyńska, E.Przesmycka (eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, 237–253.

[5] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/odra-tower,b378 (access: 22.08.2018).

[6] http://www.apsz.com.pl/pl-projekt-atal-towers.html (access: 22.08.2018).

[7] https://investmap.pl/artykul/artykuly,wroclaw-wroclawian-nie-stac-na-mieszkaniena-wyspie-piasek,62263 (access: 25.08.2018).

[8] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/marina-iii,b8420 (access: 27.07.2018).

[9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_św._Elżbiety_we_Wrocławiu (access: 24.07.2018).

[10] http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,5987786,Czy_powstanie_Odra_Tower_.html (access: 24.07.2018).

[11] http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=IV/48/07 (access: 2.08.2018).

[12] https://www.urbanity.pl/dolnoslaskie/wroclaw/atal-towers-we-wroclawiu-juzgotowy, w16325 (access: 24.07.2018).

[13] https://architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/atal_towers_we_wroclawiu (access: 22.08.2018).

[14] http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,18330507,rezydencja-piasek-we-wroclawiu.html (access: 22.08.2018).

[15] http://sztuka-architektury.pl/article/3198/nowy-apartamentowiec-od-majorarchitekci (access: 27.07.2018).