From slums to a model example of revitalisation: overcoming a difficult identity in the renewal process of the district of Hulme in Manchester

Anna Franta,

Agnieszka Bojarowicz

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę odnowy dzielnic śródmiejskich obarczonych trudną tożsamością. Analizie poddano studium przypadku dzielnicy Hulme w Manchesterze. Na obszarze Hulme dwukrotnie podjęto próbę rewitalizacji obszaru obarczonego złą reputacją największego slumsu Manchesteru. Artykuł przedstawia genezę złej tożsamości dzielnicy, jej wpływ na degradację dzielnicy oraz opisuje podjęte strategie działania w trakcie obu prób rewitalizacji Hulme.

The paper is devoted to the renewal of inner city districts, burdened with a difficult identity. The analysis focuses on the case study of the district of Hulme in Manchester. Within the perimeter of Hulme the attempts to revitalise the area burdened with bad reputation of the biggest slum in Manchester have been made twice. The paper presents the genesis of the bad reputation of the district, its effect on the degradation of the district, as well as it describes the strategies undertaken during both attempts of the revitalisation of Hulme.

Słowa kluczowe: tożsamość, rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, trudna tożsamość miejsca, rewitalizacja Hulme , identity, revitalisation of inner city districts, difficult identity of the place, revitalisation of Hulme
References

[1] Dickson G., Rendek K., Urban Regeneration: City of Manchester in: Urban Regeneration, Learning from British Experience,ed. S. Tsenkowa, Faculty of Environmental Design, University of Calgary, Calgary 2002, pp. 35–50.

[2] Franta A., Reżyseria przestrzeni. O doskonaleniu przestrzeni publicznej miast,Monografia, Wydawnictwo PK, Kraków 2004.

[3] Franta A., Mieszkać w mieście – mieszkać w centrum miasta,Czasopismo Techniczne, 3-A/2007, pp. 59–69.

[4] Franta A., Rola restrukturyzacji obszarów postindustrialnych w kreowaniu nowych rodzajów przestrzeni publicznych metropolii – stymulująca funkcja regulacji, Czasopismo Techniczne, 1-A/2007, pp. 35–43.

[5]Guzik R., Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, collective work, Institute of Urban Development, Kraków 2009.

[6] Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, “Centrum Architektury” Foundation, Warszawa 2014.

[7] Lynch K., Obraz miasta,“Archivolta” Publishing House, Kraków 2011.

[8] Rudlin D., The Hulme and Manchester Design Guides, Built Environment, vol. 25, Alexandrine Press, 1999, pp. 317–324.

[9] Williams G., Metropolitan Governance and Strategic Planning: a Review of Experience in Manchester, Melbourne and Toronto, Progress in Planning, vol. 52, Pergamon 1999, pp. 1–100.

[10] A Guide to Development. Hulme Manchester, Manchester City Council, 1994.

[11] http://manchesterhistory.net/manchester/gone/crescents.html (access: 2.07.2018).

[12] https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hulme-sweet-film-project-history-10573357 (access: 3.07.2018).

[13] VIVACITY 2020 Evaluation of the Regeneration of Hulme, Manchester, http://www.vivacity2020.co.uk (access: 5.07.2018).

[14] https://www.manchestereveningnews.co.uk/all-about/hulme (access: 5.08.2018).

[15] https://www.manchester.gov.uk/download/.../id/.../hulme_10_years_on.pdf (access: 4.08.2018).

[16] https://www.youtube.com/watch?v=a-y05b40eMs (access: 2.07.2018).

[17] https://www.google.pl/maps (access: 5.07.2018).

/ source: httpschorltonhistory.blogspot.com201510britannia-emery-mills-down-at-hulme.html (access: 13.08.2018).

[18] https://pl.pinterest.com (access: 5.07.2018).

[19] https://www.manchestereveningnews.co.uk/incoming/gallery/in-pictures-archiving-hulmes-past-779619 (access: 5.07.2018).

[20] https://www.flickr.com/photos/manchesterarchiveplus/5453484652/in/photostream  (access: 13.08.2018).

[21] https://www.express.co.uk/pictures/pics/3067/Manchester-slums-street-life-1960s-pictures  (access: 13.08.2018).

[22] http://manchesterhistory.net/manchester/gone/crescents.html  (access: 2.07.2018).

[23] http://www.halcyonmag.com/article/Hulme+Estate%3A+The+Best+of+Times%2C+The+Worst+of+Times  (access: 13.08.2018).

[24] https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/hulme-sweet-film-project-history-10573357  (access: 18.08.2018).

[25] Google Earth  (access: 13.08.2018).

[26] https://www.brainscape.com/flashcards/hulme-manchester-city-challenge-partnersh-3826694/packs/5681567  (access: 5.08.2018).

[27] http://history.aboutmanchester.co.uk/hulme-three-times-regenerated  (access: 13.08.2018).

[28] https://www.gillespies.co.uk/projects/mmu-birley-fields-campus  (access: 6.08.2018).

[29] http://manchesterhistory.net/manchester/outside/birley.html  (access: 13.08.2018).