Assessment of mechanical properties of pa 3200 gf polyamide models made by SLS

Czesław Kundera,

Tomasz Kozior

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań mechanicznych próbek wykonanych w technologii Selektywnego Spiekania Laserowego. Materiałem wykorzystanym do budowy modeli był poliamid PA 3200 GF wzmacniany włóknem szklanym. Próbki poddane jednoosiowej próbie rozciągania wykonane zostały zgodnie z norma ASTM D638-V. Parametrem technologicznym uwzględnionym podczas badań był kierunek budowy modeli. Analiza wyników badań wykazała, iż dodatek włókna szklanego w znaczny sposób wpływa na poprawę własności mechanicznych, przede wszystkim na izotropię własności mechanicznych w odniesieniu kierunku budowania modeli. 

The paper presents the results of mechanical properties research of samples made in the Selective Laser Sintering technology. Polyamide powder PA 3200 GF reinforced with glass fiber was the material used to build the model. Samples subjected to a uniaxial tensile test were made in accordance with ASTM D638 – V standard. The printing direction was the technological parameter of the study. The analysis of the results showed that the addition of fiberglass significantly influenced the improvement of mechanical properties, especially the isotropic of mechanical properties with respect to the printing direction.

Słowa kluczowe: Technologie Przyrostowe, SLS, Poliamid PA 3200, Formiga P100, Additive Manufacturing, Polyamide PA 3200 GF
References

[1]           Leu M.C., Guo N., Additive manufacturing: technology, Applications and research needs, Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 8, 2013, 215–243.

[2]           Kundera Cz., Kozior T., Assessment of tribological properties of polymers used in additive technologies SLS and PJM, Tribologia, Vol. 5, 2016, 73–84.

[3]           Polák R., Sedláček F., Raz K., Determination of FDM Printer Settings with Regard to Geometrical Accuracy, Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium, 0561–0566, Vienna, Austria.

[4]           Kozior T., Kundera Cz., Evaluation of the Influence of Parameters of FDM Technology on the Selected Mechanical Properties of Models, Procedia Engineering, Vol. 192, 2017, 463–468.

[5]           Salazar–Martín A.G., Pérez M.A., García-Granada A.A., Reyes G, Puigoriol-Forcada J.M., A Study of Creep in Polycarbonate Fused Deposition Modelling Parts, Materials & Design, Vol. 141, 2018, 414–425.

 [6]          Adamczak S., Makieła W., Stępień K., Investing advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform, Metrology and Measurement System, Vol. XVII, 2010, 233–244.

[7]           Pilipović A., Valentan B., Brajlih T., Haramina T., Balić J., Kodvanj J., Sercer M., Drstvenśek I., Influence of laser sintering parameters on mechanical properties of polymer products, International Conference on Additive Technologies ICAT, 2010.

[8]           Salmoria G.V., Leite J.L., Veira L.F., Pires A.T.N., Roesler C.R.M., Mechanical properties of PA6/PA12 blend specimens prepared by selective laser sintering, Polymer Testing, Vol. 31, 2012, 411–416.

 [9]          Kundera Cz., Kozior T., Influence of the amount of energy provided to sintered polyamide layer in SLS technology on mechanical properties, Logistyka, Vol. 6, 2014, 6374–6380.

[10]        EOS company, Formiga P100 – User Manual, Munich 2008.