Among the archaeologists and the designers: a critical survey of Sant’Andrea of Acre in Israel

Cecilia Maria Roberta Luschi

Abstrakt

Artykuł stanowi opis historycznego studium architektonicznego hipogeum kościoła Sant'Andrea w Akko (Izrael), promujący nowe refleksje na temat miejskiej tkanki historycznej i dający konkretne dane do przeprojektowania części konstrukcji zgodnie z historyczną rolą i budową. Odkrycie kompozycji architektonicznej doprowadziło do rozszerzenia projektu poza sam budynek. Proponuje się rozumienie współczesnej architektury jako córki historii, a nie jako twierdzenie o nowoczesności często oderwanej z kontekstu. W tym konkretnym przypadku proponuje się odzyskanie roli i monumentalność budynku w kontekście miejskim i morskim. 

We propose a historical architectural study of the hypogeum of the church of Sant’Andrea in Akko (Israel), which promoted new reflections on the urban historical fabric and at the same time provided concrete data for a redesign of part of the structure in line with the historical role and the building Hierarchy that made it a cornerstone for navigation and orientation at sea. The discovery of its architectural composition led the design to an extended dimension in addition to the building itself. We intend to propose a violation of contemporary architecture as a daughter of history and not as an assertion of modernity often detached from the context. In this case we try to recover the role and monumentality of the building, the urban context and the sea front. We propose a historical architectural study of the hypogeum of the church of Sant’Andrea in Akko (Israel), which promoted new reflections on the urban historical fabric and at the same time provided concrete data for a redesign of part of the structure in line with the historical role and the building Hierarchy that made it a cornerstone for navigation and orientation at sea. The discovery of its architectural composition led the design to an extended dimension in addition to the building itself. We intend to propose a violation of contemporary architecture as a daughter of history and not as an assertion of modernity often detached from the context. In this case we try to recover the role and monumentality of the building, the urban context and the sea front.

Słowa kluczowe: Izrael, archeologia, badania historyczne , archeology, historical research
References

[1] Lo Compasso da Navigare, ed. C. Hamilton 396, study by A. Debanne, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2011.

[2] Sigler L.E., Fibonacci’s Liber Abaci. A translation into modern english of Leonardo Pisano’s book of calculation, New York, Springer, 2003.

[3] Luschi C.M.R., Sui rapporti numerico matematici alla maniera di Federico II. Il castello di Prato. in MATEMATICA E RCHITETTURA, Metodi analitici, metodi geometrici e rappresentazione in Architettura, Alinea editrice, Firenze 2001.

[4] Luschi C.M.R., La Mistagogia del Monastero fra sintassi teologica e composizione Liturgica, Aracne editrice, Roma 2015.

[5] Carlo Scarpa Mille Cipressi, Conference in Madrid 1978, [in:] F. Dal Co G. Mazziarol, Carlo Scarpa Opera Completa, Electa 1984–1992.

[6] Luschi C.M.R., La mistagogia del monastero fra sintassi teologica e composizione architettonica, Arcane editrice, Roma 2015.