Air consumption survey for pneumatic cushion in different nozzle configurations during moving loads

Dominik Kwiatkowski

Abstrakt

Tematyka podjęta w referacie dotyczy poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych poduszek pneumatycznych [1, 2] w celu minimalizacji zużycia powietrza, pracy przy możliwie niskim ciśnieniu oraz uniezależnienia poduszki od wrażliwości na nierówności posadzki. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie z wielostrumieniowym wypływem powietrza. Rozwiązanie to uzyskano w wyniku analizy teoretycznej, następnie wykonano prototyp urządzenia i przeprowadzono badania stanowiskowe. 

The subject of this paper concerns the search for structural solutions of pneumatic cushions [1, 2] in order to minimize the air consumption, operate at the lowest admissible pressure and compensate for the unevenness of the floor. The paper presents the solution with a multi-nozzle air outflow. This solution was obtained by a theoretical analysis, then a prototype of the device was made and laboratory tests were carried out.

Słowa kluczowe: poduszki pneumatyczne, zużycie powietrza, wielostrumieniowy wypływ , pneumatic cushions, air consumption, multi-nozzle air outflow
References

 [1]          Krowiak A., Maple. Podręcznik, Helion, Gliwice 2012.

[2]           Lisowski E., Filo G., Pressure control in air cushions of the mobile platform, Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 18 (2)/2011, 261–270.

[3]           Lisowski E., Kwiatkowski D., Określenie podstawowych parametrów systemu pneumatycznego platformy transportowej na poduszkach pneumatycznych,
Przegląd Mechaniczny, vol. 2 (12)/2012, 45–48.

[4]           Messina A., Giannoccaro N., Gentile A., Experimenting and modeling the dynamics of pneumatic actuators controlled by the pulse width modulation (PWM) technique, Mechatronics, vol. 15 (7), 2005, 859–881.

[5]           Moon J.-H., Lee B.-G., Modeling and sensitivity analysis of a pneumatic vibration isolation system with two air chambers, Mechanism and Machine Theory, vol. 45 (12) /2010, 1828-1850.

[6]           Wołkow J., Dindorf R., Teoria i Obliczenia układów pneumatycznych, Wydawnictwo PK, Kraków 1995.