Reactive T-topology four-terminal-network compensator for multiharmonic current

Marcin Jaraczewski

Abstrakt

This paper presents a new method for passive current compensation of a real multiharmonic power source with the use of a four-terminal network. In contrast to a two-terminal compensator, a four-terminal-network compensator can fully separate the supply circuit from the load. This ensures optimal operating conditions for the source while keeping the voltage and load current unchanged. The source’s optimal working conditions mean that the source current reaches its minimal RMS value (becoming the so-called “active current”) while it transmits the desired active power to the load.

Słowa kluczowe: active power, optimal current, multiharmonic current
References

[1] Emanuel E.A., Power components in a system with sinusoidal and nonsinusoidal voltages and/or currents, IEE Proc. Pt. B, No. 3, 1990.

[2] Kłosiński R., Siwczyński M., Algorytm warunkowej minimalizacji prądu rzeczywistego źródła napięcia z okresowo zmiennymi parametrami w dziedzinie czasowej, XV SPETO, 1992, 481–488.

[3] Siwczyński M. Jaraczewski M., Metody optymalizacyjne teorii mocy, przegląd zasad minimum dla obwodu jednooczkowego, JUEE, 2002, 1/2, 5–15.

[4] Siwczyński M. Jaraczewski M., Zasada podobieństwa w równaniach optymalizacyjnych teorii mocy i energii – zadania łączone, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 87, No. 5/2011.

[5] Siwczyński M. Kłosiński R., Current and voltage wave-form optimization with non-linear deformations for real voltage sources, COMPEL, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 1997, Vol. 16, No. 2, 71–83.

[6] Jaraczewski M., Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 93, No. 5/2017,44–47.