Eye tracking in research on perception of objects and spaces

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz,

Michał Krupa

Abstrakt

The article is devoted to the visual perception of selected architectonic objects and urban space in the health resort in Rabka-Zdrój. Eye-tracking research was presented in its theoretical aspect, and then results of research carried out using a stationary eye-tracker were also presented. An analysis of experiment results allowed for determining the usefulness of eye-tracking research in learning the range and manner of perceiving architectonic objects and urban spaces by people looking at them. The usefulness of the discussed research in working out assumptions and activities related to protecting historic objects and spaces as well as educational activities was indicated.

Słowa kluczowe: eye-tracking method, visual perception, architectonic objects and urban space
References

[1] Kuśnierz-Krupa D., Problematyka rewaloryzacji willi w miejscowościach uzdrowiskowych na przykładzie willi Primavera, Jaworzyna oraz Wawel w Rabce Zdrój, ”Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”, Vol. 62 (2)/2015, 223-231.

[2] Eye Tracking in User Experience Design, edit. J. Bergstrom, A. Schall, Elsevier Inc, Waltham 2014.

[3] Garczarek-Bąk U., Użyteczność badań eye trackingowych w pomiarze utajonych determinant zachowań zakupowych nabywców, ”Ekonometria – Econometrics”, Vol. 3 (53)/2016, 54-71.

[4] Szymusiak H., Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie, EUP, Poznań 2012.

[5] Cholewa-Wójcik A., Świda J., A Study and Assessment of Selected Elements of the Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of the Eye-tracking Method, “Indian Journal of Marketing”, Vol. 45 (7)/2015, 7–18.

[6] Kabaja B., Lisińska-Kuśnierz M., The Assessmentof the Food Packaging Labelling Systems with the Use of Eyetracking Method, [in:] Towaroznawstwo w badaniach i  praktyce. Kierunki badań i  rozwoju produktów nieżywnościowych, edit. R. Salerno-Kochan, A. Wolak, PTT, Kraków 2017, 33–46.

[7] Lisińska-Kuśnierz M., Jaracz E., The Effect of the Visual Aspect of Packaging on Consumer Perception of Energy Drinks, [in:] Food Products Marketing. Concepts and Research, edit. M.Gębarowski, T. Hermaniuk, University of Maribor, Celje 2015, 115–124. 

[8] Krupa M., Rabka-Zdrój. Aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego, DWE, Wrocław-Kraków 2018.

[9] Richardson D., Eye-Tracking: Characteristics and Methods, Stanford University, 2004.

[10] Duchowski A., Eye Tracking Methodology. Teory and Practice, Springer, London 2007.

[11] Holmqvist K., Nystrom M., Andersson R., Dewhurst R.,  Jarodzka H., Weijer J., Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures, Oxford University Press, New York 2011.

[12] Bojko A.,Eye tracking the user experience. A practical guide for research, Rosenfeld, New York 2013.

[[1]3] Current Trends in Eye Tracking Research, edit. M.Horsley, M.Eliot, B.Knight, R.Reilly, Springer International Publishing, Switzerland 2013.

[14] Wawer R., Eyetracking w przestrzeniach edukacji medialnej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2014.

[[1]5] Wawer R., Pakuła M., Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież – teoretyczne i metodologiczne podstawy badań, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, Vol. 88/2012, Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe, Vol. 2, 698–707.

[16] Kabaja B., Krupa M., Możliwości wykorzystania metody eye tracking do badań nad historyczną przestrzenią architektoniczną w kontekście jej postrzegania przez użytkowników (na przykładzie Rabki-Zdrój) – Część I – Uwagi wstępne, ”Wiadomości konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, Vol. 52/2017, 74–85.

[17] Lebrun Ch., Sussman A., Crolins W., Van der Linde G., Eye Tracking Architecture: A Pilot Study of Building in Boston, Institute for Human Centered Design&Ecole de Design Nantes Atlantique, Boston 2016.

[18] Junker D., Nollen Ch., Mobile eye tracking in landscape architecture. Analysing behaviours an interactions in natural environments by use of innovative visualisations, [in:] Proceedings of the International Conference “Between Data and Senses. Architecture, Neuroscience and the Digital Worlds”, edit. A.Korandinon, UEL, London 2017, 16–18.

[19] User Manual – Tobii Studio, Version 3.2. Rev A, Tobii Technology AB, Stockholm 2012.