Computed tomography as a quality control technique in the 3d modelling of injection- moulded car system components

Monika Barciewicz,

Andrzej Ryniewicz

Abstrakt

Praca przedstawia zaawansowane możliwości przemysłowej tomografii komputerowej (TK) w rozwoju i procesie modelowania 3D nowych elementów samochodowych. Zazwyczaj proces powstawania części nowego samochodu trwa od trzech do pięciu lat. Na każdym etapie rozwoju produktu kontrola jakości jest kluczowa w wychwyceniu zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych wad. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla elementów wywarzanych w procesie wtrysku. Tomografia komputerowa jako nieniszcząca metoda badawcza jest wspaniałym narzędziem do kontroli oraz ulepszania procesu wytwarzania i jednocześnie ulepszania modelu 3D badanego elementu. Wszystkie analizy wykonane przy pomocy TK są niezbędne, aby sprostać wymaganiom klienta. Artykuł pokazuje zastosowanie przemysłowej tomografii komputerowej jako narzędzia do kontroli jakości w procesie rozwoju elementów samochodowych. 

This paper presents the sophisticated capabilities of industrial computed tomography (CT) in the development and 3D modelling process of new car system components. Usually, the process of the development of new car components takes three to five years. At each development process stage, quality control is crucial to catch all internal and external defects. This is particularly important with regard to components made using an injection-moulding process. Computed tomography as a non-destructive testing method is an excellent tool for controlling and improving both the manufacturing process and the 3D modelling of tested components. All analyses performed with use of CT are essential for meeting customer requirements. This paper shows how industrial computed tomography can control the quality of the car components development process.

Słowa kluczowe: przemysłowa TK, model 3D CAD, STL, kontrola jakości, proces rozwoju produktu , industrial CT, CAD 3D model, quality control, product development process
References

[1]    https://www.nikonmetrology.com/en-gb/products/x-ray-and-ct-inspection/computed-tomography(access: 30.07.2018).

[2]    http://www.avplastics.co.uk/injection-moulding-process (access: 30.07.2018).

[3]    http://www.alpha.krakow.pl/branches/automotive-industry(access: 30.07.2018).

[4]    Maier C., Design Guides for Plastics, Econology Ltd. TANGRAM. TECHNOLOGY, Typeset by Tangram Technology Ltd., 2004.

[5]    Kruth J.P., Bartscher M., Carmignato S., Schmitt R., De Chiffre L., Weckenmann A., Computed Tomography for Dimensional Metrology, CIRP Ann. Manuf. Technol. 2011, 60: 821 842.doi:10.1016/j.cirp.2011.05.006.

[6]    Müller P., Cantatore A., Andreasen J.L, Hiller J., De Chiffre L., Computed tomography as a tool for tolerance verification of industrial parts, 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing, ScienceDirect, Procedia Engineering 00, 2012, ISSN 1877-7058.

[7]    MokC.K., Chin K.S. and Ho John K.L., An Interactive Knowledge-Based CAD System For Mould Design in Injection Moulding Processes, Int J Adv Manuf Technol, Springer-Verlag, London Limited, 2001, 17, 27–38.

[8]    http://www.avplastics.co.uk/what-is-injection-moulding

[9]    Spina R., Injection moulding of automotive components: comparison between hot runner systems for a case study, Elsevier, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 155–156, 30 November 2004, 1497–1504.

[10]  Tang S.H., Tan Y.J., Sapuan S.M., Sulaiman S., Ismail N., Samin R., The use of Taguchi method in the design of plastic injection mould for reducing warpage, Elsevier, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 182, Issues 1–3, 2 February 2007, 418–426.

[11]  Beaumont J.P., Sherman R., Nagel R.F., Successful Injection Molding: Process, Design, and Simulation, Hanser, 2002.

[12]  Campo E.A., The Complete Part Design Handbook: For Injection Molding of Thermoplastics, Hanser Gardner Publications, 2006.

[13]  Kazmer D.O., Injection Mold Design Engineering, Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG, 2016.

[14]  Müller P., Hiller J., Cantatore A., De Chiffre L., A study on evaluation strategies in dimensional X-ray computed tomography by estimation of measurement uncertainties, Int. J. Metrol. Qual. Eng. 3, ©EDP Sciences 2012, 107–115.

[15]  Francoa L., Tahocesb P.G., Martínez-Merab J.A., Visualization Software for CT: Fan/Cone Beam and Metrology Applications, Procedia Engineering, Vol. 63, 2013, 779–785.

[16]  Heinzl Ch., Analysis and Visualization of Industrial CT Data, Altschwendt: PhD Thesis, 2008.

[17]  Trzciński D., Wysokorozdzielcza tomografia komputerowa, Evertiq Technologie 27.07.2012.

[18]  Świderska A., Zobaczyć niewidzialne – przemysłowa tomografia komputerowa, Magazyn Przemysłowy, Projektowanie i Konstrukcje 01.02.2016.

[19]  https://jgarantmc.com/how-industrial-ct-scanning-works (access: 30.07.2018).

[20]  Gapinski B., Janicki P., Marciniak-Podsadna L., Jakubowicz M., Application of the computed tomography to control parts made on additive manufacturing process International Conference on Manufacturing Engineering and Materials, ICMEM 2016, 6–10 June, Nový Smokovec, Slovakia, Procedia Engineering 149, 2016, 105–121.