The application of computed tomography in the automotive world – how industrial CT works

Monika Barciewicz,

Andrzej Ryniewicz

Abstrakt

W artykule przedstawiono zasadę działania przemysłowej tomografii komputerowej (TK), jej zalety oraz zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Jako nieniszcząca technika kontroli jakości (NDT), TK pozwala nie tylko na pomiar i ocenę geometrii zewnętrznej i wewnętrznej, ale jest również przydatna w sporządzaniu raportu z wizualizacją całej części, np. mapy odchyłek kształtu czy defektów struktury wewnętrznej. 

This paper shows how industrial computed tomography (CT) works, its benefits and where it can be used in automotive world. As a non-destructive quality control technique (NDT), CT allows not only the measurement and evaluation of external and internal geometry, but is also useful for making reports with a visualisation of an entire component, e.g. a map of shape deviation and internal structural defects.

Słowa kluczowe: przemysłowa TK, płaska wiązka, stożkowa wiązka, wady struktury wewnętrznej, dokładność wymiarów , industrial CT, flat beam, cone beam, internal structural defects, dimensional accuracy
References

[1]    https://www.nikonmetrology.com/en-gb/product/xt-h-225-st (access: 08.06.2018).

[2]    Ratajczyk E., Rentgenowska tomografia komputerowa, CT) do zadań przemysłowych, Pomiary automatyka Robotyka. 5, 2012, 104–113.

[3]    Nałęcz M., Chmielewski L., Kulikowski J.L., Nowakowski A.,„Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 - TOM 8 OBRA-ZOWANIE BIOMEDYCZNE, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.

[4]    Królikowski M., Burbelko A., Kwaśniewska-Królikowska D., Wykorzystanie tomografii komputerowej w defektoskopii odlewów z żeliwa sferoidalnego, ARCHIVES of FOUNDRY ENGINEERING 15/4, Vol. 14, Special Issue 4, 2014, 71–76.

[5]    Thompson A., McNally D., Maskery I., Leach R.K., X-ray computed tomography and additive manufacturing in medicine: a review, International Journal of Metrology and Quality Engineering, 8, 17, 2017, 1–15.

[6]    Hsieh J., Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances, Bellingham, WA: SPIE Press, 2009.

[7]    M¨uller P., Hiller J., Cantatore A., and De Chiffre L., A study on evaluation strategies in dimensional X-ray computed tomography by estimation of measurement uncertainties, Int. J. Metrol. Qual. Eng. 3, 2012, 107–115.

[8]    Francoa L., Tahocesb P.G., Martínez-Merab J.A., Visualization Software for CT: Fan/Cone Beam and Metrology Applications, Procedia Engineering, Vol. 63, 2013, 779–785.

[9]    Heinzl Ch., Analysis and Visualization of Industrial CT Data, Altschwendt: PhD Thesis, 2008.

[10]  Trzciński D., Wysokorozdzielcza tomografia komputerowa, Evertiq Technologie 27.07.2012.

[11]  Świderska A., Zobaczyć niewidzialne – przemysłowa tomografia komputerowa, Magazyn Przemysłowy, Projektowanie i Konstrukcje 01.02.2016.

[12]  Kowaluk T., Ratajczyk E., Wzorce do badania dokładności przemysłowych tomografów komputerowych i przykłady ich zastosowania, MECHANIK, 4, 2015, 291–296.

[13]  Kruth J.P., Bartscher M., Carmignato S., Schmitt R., De Chiffre L., Weckenmann A., Computed tomography for dimensional metrology, CIRP Ann. Manuf. Technol. 60, 2011, 821–842.

[14]  De Chiffre L., Carmignato S., Kruth J.P., Schmitt R., Wecken-mann A., Industrial applications of computed tomography, CIR-PAnn.Manuf.Technol.63, 2014, 655–677.

[15]  Thompson A., Maskery I., Leach R.K., X-ray computed tomography for additive manufacturing: a review, Meas. Sci. Technol. 27, 072001, 2016.

[16]  Gapiński B., Wieczorowski M., Marciniak-Podsada L., Dybała B., Ziółkowski G., Comparison of different method of measurement geometry using CMM, optical scanner and computed tomography 3D, 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013.

[17]  Wieczorowski M., Gapiński B., X-RAY CT IN METROLOGY OF GEOMETRIC FEATUR”, ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering Tome VII Fascicule 1 [January–March], 2014, 95–100.

[18]  Herman G.T., Fundamentals of Computerized Tomography: Image Reconstruction from Projections, Springer, 2009.

[19]  https://jgarantmc.com/how-industrial-ct-scanning-works (access: 08.06.2018).

[20]  Gapinski B., Janicki P., Marciniak-Podsadna L., Jakubowicz M., Application of the computed tomography to control parts made on additive manufacturing process,Procedia Engineering 149, 2016, 105–121.