Measurements and simulation of CO2 concentration in a bedroom of a passive house

Nina Szczepanik-Ścisło,

Agnieszka Flaga-Maryańczyk

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i modelowania stężenia dwutlenku węgla, jako wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego, w  sypialni zasiedlonego domu pasywnego. Pomiary prowadzono w okresie jesiennym, nie zaburzając normalnego cyklu życia domowników. Umieszczone wewnątrz obiektu testowego czujniki w sposób bezprzewodowy mierzyły poziom stężenia zanieczyszczenia co 30 sekund, przez okres dziesięciu dni. Pomiar był dokonywany w sposób ciągły, w warunkach i czasie rzeczywistym, gdy mieszkańcy swobodnie poruszali się wewnątrz budynku. Poziom stężenia dwutlenku węgla odzwierciedlał wpływ aktywności mieszkańców na jakość powietrza wewnętrznego, gdyż byli oni jedynym źródłem CO2 w obiekcie. Podczas pomiarów instalacja wentylacyjna, w którą dom został wyposażony, była włączona i regulowana przez domowników według wypracowanego przez nich schematu. Przeprowadzone symulacje miały na celu określenie czy możliwe jest odtworzenie warunków zmierzonych w sypialni analizowanego budynku. Do modelowania wybrano oprogramowanie CONTAM, narzędzie przeznaczone do analizy systemu wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego, opracowane przez NIST. 

This paper presents the results of the measurements and simulation of carbon dioxide concentration, as an indicator of indoor air quality, inside the master bedroom of an inhabited passive house. The measurements were taken in the autumn for a period of ten days. A series of sensors placed inside of the test object wirelessly measured the contaminant concentration every thirty seconds. The measurements were taken continuously in real time, when the occupants freely used the household. The contaminant concentration shows the impact of their activity on the air quality, as they were the only indoor air source of CO2. During the measurements, the ventilation system that the house was equipped with was manually controlled by the users according to their daily routine. Simulations were performed to determine if it was possible to recreate the measured conditions within the bedroom of the passive house. The chosen program was the CONTAM software application, a tool designed for indoor air quality and ventilation analysis, developed by NIST

Słowa kluczowe: stężenie CO2, dom pasywny, jakość powietrza wewnętrznego, model wielostrefowy, CONTAM, CO2 concentration, passive house, indoor air quality, multi-zone model
References

[1]         Pérez-Lombard L., Ortiz J., Pout C., A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, 40 (3), 2008, 394–398.

[2]         Directive 2010/31/EU, Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. 2010, 13–35.

[3]         Badescu V., Sicre B.,Renewable energy for passive house heating: Part I. Building description, Energy and Buildings, 35 (11), 2003, 1077–1084.

[4]         PIBP, Polish Institute of Passive Housing and Renewable Energy, http://www.pibp.pl (access: 22.12.2017).

[5]         Kotol M., Rode C., Clausen G., Nielsen T.R., Indoor environment in bedrooms in 79 Greenlandic households, Building and Environment,. 81, 2014, 29–36.

[6]         Bekö G., Lund T., Nors F., Toftum J., Clausen G., Ventilation rates in the bedrooms of 500 Danish children, Building and Environment,. 45 (10), 2010, 2289–2295.

[7]         Sekhar S.C., Goh S.E., Thermal comfort and IAQ characteristics of naturally/mechanically ventilated and air-conditioned bedrooms in a hot and humid climate, Building and Environment, Vol. 46 (10), 2011, 1905–1916.

[8]         Strom-Tejsen P., Zukowska D., Wargocki P., Wyon D.P., The effects of bedroom air quality on sleep and next-day performance, Indoor Air, 2015, 1–8.

[9]         Gładyszewska-Fiedoruk K., Pomiary stężenia dwutlenku węgla w sypialniach domku jednorodzinnego, CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, 6/2008, 32–34.

[10]       Batog P., Badura M., Dynamic of changes in carbon dioxide concentration in bedrooms, Procedia Engineering, 57, 2013, 175–182.

[11]       Flaga-Maryanczyk A., Schnotale J., Radon J., Was K., Experimental measurements and CFD simulation of a ground source heat exchanger operating at a cold climate for a passive house ventilation system, Building and Environment. 68, 2014, 562–570.

[12]       Radoń J., Sprawozdanie z wykonania badań w domu pasywnym w ramach projektu "Dom pasywny dla każdego – badania i rozwój przedsiębiorstwa Multicomfort", Etap I Jan Radoń Engineering Consulting & Software Development, 2011.

[13]       Passive House Institute, http://www.passiv.de/en/index.php (access: 22.12.2016).

[14]       ASHRAE, Standard 62-1989. Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, Atlanta, 1989.

[15]       Chao N.T., Wang W.-A., Chiang C.-M., A study of a control strategy utilizing outdoor air to reduce the wintertime carbon dioxide levels in a typical Taiwanese bedroom, Energy and Buildings, 29 (1), 1998, 93–105.

[16]       Christine M.G.A., Erdmann A., Mucous membrane and lower respiratory building related symptoms in relation to indoor carbon dioxide concentrations in the 100-building BASE dataset, Indoor Air, 14 (8), 2004, 127–134.

[17]       Park J.S., Yoon C.H., The effects of outdoor air supply rate on work performance during 8-h work period, Indoor Air,. 21 (4), 2011, 284–290.

[18]       Seppänen O.A., Association of ventilation rates and CO2 concentrations with health and other responses in commercial and institutional buildings, Indoor Air, 9 (4),1999, 226–252.

[19]       Shaughnessy R.J., Haverinen-Shaughnessy U., Nevalainen A., Moschandreas D., A preliminary study on the association between ventilation rates in classrooms and student performance, Indoor Air, Vol. 16(6), 2006, 465–468.

[20]       Wargocki P., Wyon D.P., Sundell J., Clausen G., Fanger P.O., The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, sick building syndrome (SBS) symptoms and productivity, Indoor Air, 10(4), 2000, 222–236.

[21]       Wargocki P., Wyon D.P, Providing better thermal and air quality conditions in school classrooms would be cost-effective, Building and Environment, 59, 2013, 581–589.

[22]       Wyon D.P., The effects of indoor air quality on performance and productivity, Indoor Air, 14(7), 2004, 92–101.

[23]       Kaiser K., Tlenek i dwutlenek węgla w pomieszczeniach, Rynek Instalacyjny,Vol. 9, 2010, 1–7.

[24]       IVHHN: http://www.ivhhn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84 (access: 22.12.2017).

[25]       Walton G., Stuart Dols W., CONTAM User Guide and Program Documentation, National Institute of Standards and Technology, 2005.

[26]       Yu S., He L., Feng G., The Transient Simulation of Carbon Dioxide Emission from Human Body Based on CONTAM, Procedia Engineering, 121, 2015, 1613–1619.

[27]       Justo Alonso M., Malvik B., Mathisen H. M., Haugen E. N., Energy Efficiency and Indoor Climate : Modelling of Ventilation Systems Using CONTAMW (II), [in:] ICR,August 21–26, Prague, Czech Republic 2011.

[28]       Rim D., Persily A., Emmerich S., Dols W.S., Wallace L., Multi-zone modeling of size-resolved outdoor ultrafine particle entry into a test house, Atmospheric Environment,69, 2013, 219–230.

[29]       Szczepanik N., Schnotale J., CFD Simulations and Measurements of Carbon Dioxide Transport in a Passive House, [in:] ICR, The 24th IIR International Congress of Refrigeration: Improving Quality of Life, Preserving the Earth, 2015.

[30]       Persily A.K., A Modeling Study of Ventilation, IAQ, and Energy Impacts of Residential Mechanical Ventilation, NIST, 1998.