How Do They See Us from Afar: British Scholars and Romanesque and Gothic Architecture in Lesser Poland

Tomasz Węcławowicz

Abstrakt

Romańska i gotycka architektura w Polsce nie może pretendować do najwybitniejszych realizacji europejskich. Należy też pamiętać, iż aż do wieku XV wieku średniowieczne budowle wznosili u nas muratorzy obcy, którzy przybyli z Italii z Węgier lub krajów Cesarstwa. Do niedawna nasze kościoły gotyckie, a zwłaszcza romańskie, nie przyciągały uwagi brytyjskich naukowców. Dla polskiego czytelnika satysfakcjonujące jest to, że od kilku lat dzięki Paulowi Crossleyowi, Alexandrze Gajewski, Zoë Opačić, Agnieszce Sadrei, ale przede wszystkim dzięki Ericowi Ferniemu, polska średniowieczna architektura po raz pierwszy pojawiła się w międzynarodowej literaturze naukowej w całej swej prowincjonalnej okazałości, lecz ściśle związana z artystycznym universum ówczesnej Europy. 

Romanesque and Gothic architecture in Poland cannot compete with European medieval masterpieces even though before the 15th century, medieval buildings in the Kingdom were created by foreign mastermasons who came from far afield. Until recently, Gothic and especially Romanesque churches did not attract attention of British scholars. It is now rewarding for the Polish reader, that thanks to Paul Crossley, Alexandra Gajewski, Zoë Opačić, Agnieszka Sadraei and primarily Eric Fernie, Polish medieval architecture appears for the first time in international literature. Encouragingly, even if it has been created on the outskirts of the Latin culture, it is now seen as being closely anchored in the  European artistic universum of that time.

Słowa kluczowe: małopolska, architektura średniowiecza, naukowcy brytyjscy , Lesser Poland, Medieval architecture, British scholars
References

[1] Conant K.J., Carolingian and Romanesque Architecture 800–1200, 1st edition: Yale University Press, New Haven 1959 [Pelican History of Art].

[2] Crossley P., Bohemia Sacra and Polonia Sacra. Liturgy and History in Prague and Cracow Cathedrals. „Folia Historiae Artium, s.n.” 7, 2001.

[3] Crossley P., Gothic Architecture in the Reign of Kazimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985 [Biblioteka Wawelska 7].

[4] Crossley P., Krakow Cathedral and the Formation of a Dynastic Architecture in Southern Central Europe, [in:] F. Ames-Lewis (ed.), Polish and English Responses to French Art and Architecture. Contrasts and Similarities. Papers delivered at the University of London/University of Warsaw History of Art Conference, January and September 1993, London 1995.

[5] Fernie E., Romanesque Architecture: The First Style of the European Age, Yale University Press: New Haven and London 2014 [Pelican History of Art].

[6] Fernie E., The Church of St Andrew, Cracow, [in:] A Roznowska-Sadraei, T. Węcławowicz (ed.), Medieval Art, Architecture and Archaeology in Krakow and Lesser Poland, London-Leeds 2014 [The British Archaeological Association Conference Transaction XXXVII].

[7] Gajewski A., Identity on the Edge: The Architecture of the Cistercian Abbeys in Lesser Poland, [in:] A Roznowska-Sadraei, T. Węcławowicz (ed.), Medieval Art, Architecture and Archaeology in Krakow and Lesser Poland, London-Leeds 2014 [The British Archaeological Association Conference Transaction XXXVII].

[8] Gajewski A., (Rezension aus) Ewa Luzyniecka, Zygmunt Swiechowski, Robert Kunkel The Architecture of Cistercian Abbeys. Morimond Filiation in Lesser Poland, Wroclaw 2008, “Kunst Chronik. Monatsschrift für Kunstwissenshaft Museumwesen und Denkmalpflege” 63/5, 2010.

[9] Mroczko T., Czerwińsk romański, Warszawa 1972.

[10] Mroczko T., Czerwiński uczeń Wiligelma, „Biuletyn Historii Sztuki” XXXIII, 1971.

[11] Opačić Z., Architecture and Ceremony in Cracow and Prague 1335–1455, [in:] A Roznowska-Sadraei, T. Węcławowicz (ed.), Medieval Art, Architecture and Archaeology in Krakow and Lesser Poland, London-Leeds 2014 [The British Archaeological Association Conference Transaction XXXVII].

[12] Roznowska-Sadraei A., Pater Patriae: The Cult of Saint Stanislaus and the Patronge of Polish Kings 1200–1455, Unum Publishing House: Krakow 2008.

[13] Roznowska Sadraei A., Weclawowicz T., (ed.), Medieval Art, Architecture and Archaeology in Krakow and Lesser Poland, London-Leeds 2014 [The British Archaeological Association Conference Transaction XXXVII].

[14] Sadraei A., The Tomb of Kazimir the Great in the Wawel Cathedral of Krakow, “Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae”, 42, 2001.

[15] Weclawowicz T., Cocto latere nobilitavit: Ceglane mury gotyckich kościołów Krakowa, Kraków 2013.

[16] Weclawowicz T., Royal Cathedral Church on Wawel Hill in Krakow: Jubilee of the Consecration 1364–2014, Krakow 2014.