Modern trends in the formation of adaptive architecture

Danuta Konieczna

Abstrakt

Człowiek jest istotą od zawsze przystosowującą środowisko mieszkalne na własne potrzeby. Osiadły tryb życia wymusił na człowieku dostosowanie swoich domów do zmiennych warunków środowiskowych. Historyczne domy adaptowalne cechowały się coraz większym zakresem zmian, jakie można wprowadzać w stosunku do potrzeb. Współcześnie rozwijająca się technologia komputerowa, systemów inteligentnych oraz sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wpływa na rosnące oczekiwania wobec funkcji budynku mieszkalnego i sposobu jego działania. Przedstawione badania opisują wybrane aktualne realizacje budynków adaptowalnych, ich cel oraz zakres zachodzącej adaptacji. Ma to na celu sformułowanie wniosków związanych z kierunkiem rozwoju architektury mieszkaniowej i potencjałem systemów adaptowalnych które stanowią ostatnią część wywodu. 

 

Humans are flexible creatures that adapt their living environment for their own needs. A sedentary lifestyle forced humans to adapt the house building to changeable environmental conditions. Historical adaptable residential buildings were characterized by an increasing range of changes that occurred to the changing needs of occupants. Nowadays, evolving computer technology, intelligent systems and methods of the acquisition of renewable energy influence the growing expectations for residential buildings and their functions. The presented research describes selected contemporary adaptable houses, their features and range of adaptation. The aim is to formulate conclusions about the future of adaptable housing development and its potential. The reflection on this matter is the last part of the article.

Słowa kluczowe: architektura adaptacyjna, domy dynamiczne, współczesna architektura mieszkalna, architektura elastyczna , adaptive architecture, dynamic houses, contemporary residential architecture, flexible architecture
References

[1]           Brand S., How Buildings Learn: What Happens after They’re Built,  Penguin, New York 1995.

[2]           Collier R., and Thelen E., User-System Interaction Based on Spoken Dialogue. The New Everyday, 010 Publishers, Rotterdam 2003.

[3]            Estaji H., Flexible Spatial Configuration in Traditional Houses, the Case of Sabzevar. International Journal of Contemporary Architecture ”The New ARCH“, 2014.

[4]          Friedman A., The Adaptable House: Designing Homes for Change, McGraw-Hill, 2002.

[5]           Graham P., Design for adaptability – an introduction to the principles and basic strategies, The Royal Australian Institute of Architects, 2005. GEN66.

[6]           Habraken N.J., Teicher J., Supports: an alternative to mass housing, Architectural Press London, 1972.

[7]           Harper R., Inside the smart home, Springer Science & Business Media, 2006.

[8]           Kronenburg R., Flexible: architecture that responds to change, Laurence King, 2007.

[9]          Lelieveld C.M.J.L., Voorbij A.I.M., Poelman W.A., Adaptable architecture, Building Stock Activation, 2007.

[10]        Nathan V., Residents’ satisfaction with the sites and services approach in affordable housing,Housingand society, 1995.

[11]        Kronenburg D., Flexible: Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishers, 2007.

[12]        Schneider T., Till J., Flexible housing, Taylor & Francis, 2007.

[13]         http://adaptablefutures.com (access: 02.12.2017).

[14]        http://www.open-building.org(access: 02.12.2017).

[15]        http://www.hyperbody.nl (access: 02.12.2017).

[16]        https://www.census.gov/prod/2014pubs/p20-574.pdf(access: 02.12.2017).

[17]        https://henninglarsen.com(access: 06.01.2018).

[18]        http://www.raum.fr/Maison-Sarzeau-56-France-2013 (access: 06.01.2018).

[19]        http://enormestudio.es/east-1 (access: 06.01.2018).

[20]        http://www.designguide.co.nz/adaptable-house-design (access: 06.01.2018).

[21]        http://nextoffice.ir (access: 07.01.2018).

[22]        http://www.therussellhouse.org (access: 06.01.2018).

[23]        http://www.kwkpromes.pl (access: 08.01.2018).

[24]         http://thedhaus.com (access: 08.01.2018).

[25] www.eltrazoinvisible.wordpress.com (access: 03.12.2017).

[26] arch5541.wordpress.com (access: 02.12.2017).