Application of it tools in optimization of logistics problems

Sylwia Kosecka-Żurek

Abstrakt

This paper presents IT tools supporting logistics processes. Such processes include, for example, planning the optimal route for the transport of packages or proper packing of these packages in the car. The paper discusses selected computer tools that can be successfully used to improve logistics processes.

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do optymalizacji problemów logistycznych

Streszczenie

W artykule przedstawiono narzędzia IT wspierające procesy logistyczne. Procesy te obejmują na przykład planowanie optymalnej trasy transportu paczek lub właściwe rozlokowanie tych paczek w samochodzie. W artykule omówiono wybrane narzędzia komputerowe, które z powodzeniem można wykorzystać do usprawnienia procesów logistycznych.

Słowa kluczowe: optimization, logistics, supply chain management , optymalizacja, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw
References

[1] Michlowicz E., Rozwiązywanie problemów dostaw w systemach dystrybucji, ”Logistyka”, Vol. 4/2012, 557–564. 

[2] Michlowicz E. Smolińska K. Zwolińska B., Optymalizacja dystrybucji w zadaniach transportowo – produkcyjnych, ”Logistyka”, Vol. 4/2015, 4898–4905.

[3] OptaPlanner website, https://www.optaplanner.org (access: 14.12.2018). 

[4] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (access: 14.12.2018).

[5] Piocha S., Dyczkowska J., Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka zaopatrzenia, “Logistyka”, Vol. 5/2012, 733–740.

[6] Waściński T., Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Logistics processes in supply chain management, ”Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie”, Vol. 103/2014, 25–38

[7] Goodloading website, https://goodloading.com/ (access: 14.12.2018).